9-dnevna misija ARTEMIS uspešno zaključena

V Ljubljani je na povabilo Republike Slovenije od 22. do 30. maja 2022 potekala 9-dnevna mednarodna pregledovalna misija ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE). Splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, sanaciji okolja in razgradnji objektov, na podlagi varnostnih standardov in tehničnih smernic MAAE, kot tudi uveljavljeno mednarodno dobro prakso.

Namen pregledovalne misije ARTEMIS v Sloveniji, je bil zagotoviti neodvisen mednarodni pregled in oceno Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25), ki je vsaj vsakih 10 let zahtevana v skladu z obveznostmi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM.

Misija se je v ponedeljek, 30. maja uspešno zaključila.

Skupina, ki jo je sestavljalo pet strokovnjakov iz Belgije, Bolgarije, Francije, Švedske in Združenega kraljestva, treh predstavnikov Mednarodne agencije za atomsko energijo, enega opazovalca iz Evropske komisije in enega iz Češke, se je v devetih dneh sestala s predstavniki ARAO, Uprave RS za jedrsko varnost, Nuklearne elektrarne Krško in Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

Ob zaključku je bil posebej izpostavljen primer dobre prakse glede zavezanosti Slovenije k proaktivnemu iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov.   

V preliminarnem zaključnem poročilu pa je ekspertna skupina podala eno priporočilo (recommendation) glede koordinacije vseh deležnikov, časovnice gradnje in obratovanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), štiri predloge (suggestions) glede priprave navodil za doseganje meril sprejemljivosti za odlaganje NSRAO, priprave kriterijev za izbiro koncepta odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, izvajanja raziskav in načrtovanja v podporo ravnanju z radioaktivnimi odpadki in glede upoštevanja kadrovskih potreb tako URSJV kot ARAO pri izpolnjevanju njunih obveznosti za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

V Ljubljani je na povabilo Republike Slovenije od 22. do 30. maja 2022 potekala 9-dnevna mednarodna pregledovalna misija ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE). Splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, sanaciji okolja in razgradnji objektov, na podlagi varnostnih standardov in tehničnih smernic MAAE, kot tudi uveljavljeno mednarodno dobro prakso. Namen pregledovalne misije ARTEMIS v Sloveniji, je bil zagotoviti neodvisen mednarodni pregled in oceno Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25), ki je vsaj vsakih 10 let zahtevana v skladu z obveznostmi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM. Misija se je v ponedeljek, 30. maja uspešno zaključila Skupina, ki jo je sestavljalo pet strokovnjakov iz Belgije, Bolgarije, Francije, Švedske in Združenega kraljestva, treh predstavnikov Mednarodne agencije za atomsko energijo, enega opazovalca iz Evropske komisije in enega iz Češke, se je v devetih dneh sestala s predstavniki ARAO, Uprave RS za jedrsko varnost, Nuklearne elektrarne Krško ter Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Ob zaključku je bil posebej izpostavljen primer dobre prakse glede zavezanosti Slovenije k proaktivnemu iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov.    V preliminarnem zaključnem poročilu pa je ekspertna skupina podala eno priporočilo (recommendation) glede koordinacije vseh deležnikov, časovnice gradnje in obratovanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), štiri predloge (suggestions) glede priprave navodil za doseganje meril sprejemljivosti za odlaganje NSRAO, priprave kriterijev za izbiro koncepta odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, izvajanja raziskav in načrtovanja v podporo ravnanju z radioaktivnimi odpadki in glede upoštevanja kadrovskih potreb tako URSJV kot ARAO pri izpolnjevanju njunih obveznosti za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Delegacija misije ARTEMIS Predaja preliminarnega poročila; Anna Clark, MAAE in Leon Kegel, ARAO, vodja misije v Sloveniji.

Scroll to Top
Skip to content