Na gradbišču odlagališča NSRAO je zelo živahno, dela zaradi ugodnega vremena in zagotavljanja rokov pospešeno potekajo. Vozišče Vrbinske ceste s priključki za Center za ravnanje z odpadki Spodnji Star Grad je bilo prejšnji teden zaključeno z grobim asfaltom. V tem tednu pogodbeni izvajalci polagajo robnike na območju poti za kolesarje in pešce ter izvajajo zaključna dela na kabelski kanalizaciji javne razsvetljave. Dela se nadaljujejo tudi na priključnem gravitacijskem vodu kanalizacije za odlagališče NSRAO in na tlačnem vodu kanalizacijskega omrežja.

Asfaltiranje občinske ceste
Scroll to Top
Skip to content