ARAO je sodeloval na usposabljanju gasilskih enot za posredovanje v območju sevanja

ARAO je sodeloval na usposabljanju operativnih gasilskih enot. Cilj vaje je usposobiti člane operativnih gasilskih enot za izvajanje nalog reševanja ter uporabe zaščitnih ukrepov in opreme v območjih s povišano stopnjo radioaktivnega sevanja in jih izuriti.

14. septembra 2019 je na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig potekalo usposabljanje operativnih gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) s pooblastili za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Organizirane so bile tri vaje, ki so bile zasnovane kot celovita intervencija in so vključevale tako odziv Regijskega centra za obveščanje kot tudi pomoč Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME). Poudarek vaj je bil namenjen pravilnemu posredovanju v območju sevanja, skrbi za zaščito pred sevanjem, ustreznemu ravnanju z radioaktivnimi viri ter ustrezni komunikaciji in prenosu informacij med udeleženci vaje. V eni izmed vaj je scenarij predvidel nastanek radioaktivnih odpadkov, kjer se je ARAO predstavil, kot organizacija, ki v primeru izrednih dogodkov z radioaktivnimi snovmi, sodeluje pri sanaciji in prevzame radioaktivne odpadke.

Vaje so potekale v okviru projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety), ki poteka v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, v okviru programa INTERREG V-A. Nosilna partnerja projekta sta Institut »Jožef Stefan« in Institut za medicinska istraživanja. Na slovenski strani je partnerica projekta Gasilska zveza Slovenije, kot pridruženi partnerici sodelujeta tudi Uprava RS za jedrsko varnost ter Uprava RS za zaščito in reševanje.
Tovrstni dogodki so izjemna nadgradnja znanja posredovalcev v območjih s povišano stopnjo radioaktivnega sevanja.

Več o projektu ENRAS najdete na spletni strani. 

Poudarek vaj je bil namenjen pravilnemu posredovanju v območju sevanja, skrbi za zaščito pred sevanjem, ustreznemu ravnanju z radioaktivnimi viri ter ustrezni komunikaciji in prenosu informacij med udeleženci vaje.
Kombi za prevoz radioaktivnih odpadkov
V eni izmed vaj je scenarij predvidel nastanek radioaktivnih odpadkov, kjer se je ARAO predstavil, kot organizacija, ki v primeru izrednih dogodkov z radioaktivnimi snovmi, sodeluje pri sanaciji in prevzame radioaktivne odpadke.
Scroll to Top
Skip to content