Ekipa ARAO na intenzivnem tečaju varne vožnje v AMZS Vransko

Zaposleni ARAO smo zaradi različnih lokacij našega delovanja veliko na poti. Naša delovna področja segajo od Poljanske doline, kjer nadzorujemo in vzdržujemo zaprto odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine na območju nekdanjega Rudnika Žirovski vrh, pa do Centralnega skladišča RAO v Brinju (Dol pri Ljubljani) in našega največjega projekta  – odlagališča nizko – in srednjeradoativnih odpadkov, ki je v Vrbini pri Krškem. Poleg tega se aktivno udeležujemo dogodkov z našega področja in sodelujemo pri več mednarodnih projektih.

Da bi potovali karseda varno, smo se odločili, da opravimo intenzivni tečaj varne vožnje v AMZS na Vranskem. V učilnicah smo osvajali teoretična znanja, na poligonu pa smo se preizkusili v težavnih situacijah, ki nas lahko doletijo na cesti. Izjemno poučen tečaj, ki nam bo nedvomno koristil, da bomo potovali bolj varno in preudarno. Poleg tega pa smo veseli,  da lahko na tak način tudi mi prispevamo k večji varnosti v cestnem prometu.

Scroll to Top
Skip to content