Author name: Ana Bavčar

Izjava direktorja ARAO, mag. Sandija Virška za osrednje in lokalne medije

Na razpis »Gradnja odlagalnega silosa in ostalih objektov odlagališča« prispeli dve ponudbi

Na razpis “Gradnja odlagalnega silosa in ostalih objektov odlagališča” prispeli dve ponudbi   V teh dneh se je iztekel rok za oddajo ponudb na razpis »Gradnja odlagalnega silosa in ostalih objektov odlagališča« v okviru gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem. Prejeli smo dve ponudbi. Komisija za izvedbo javnega naročila bo […]

Na razpis »Gradnja odlagalnega silosa in ostalih objektov odlagališča« prispeli dve ponudbi Read More »

Ograja na gradbišču odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov

Temelj zunanje ograje in zaključna dela na Vrbinski

Temelj zunanje ograje in zaključna dela na Vrbinski   V zadnjem tednu novembra nadaljujemo z izvedbo del. Prilagojeno nizkim temperaturam kontinuirano gradimo temelj zunanje ograje odlagališča. Izvajamo zaključna dela na območju Vrbinske ceste,  ki vključujejo postavljanje vertikalne signalizacije, humiziranje zelenih površin in urejanje bankin.

Temelj zunanje ograje in zaključna dela na Vrbinski Read More »

Uprava RS za jedrsko varnost na gradbišču odlagališča NSRAO

Uprava RS za jedrsko varnost na gradbišču odlagališča

Uprava RS za jedrsko varnost na gradbišču odlagališča   Ta teden si je gradnjo infrastrukturnih objektov odlagališča NSRAO prvič ogledala Uprava RS za jedrsko varnost. Seznanili smo jih z doslej izvedenimi deli in načrti za naprej ter z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih zagotavljamo pri gradnji. Ob lepem vremenu so si na terenu ogledali gradnjo zunanje ograje, nasipanje obodne ceste

Uprava RS za jedrsko varnost na gradbišču odlagališča Read More »

Panoramski pogled na gradbišče odlagališča NSRAO

Dela na Vrbinski cesti in pričetek del ograje odlagališča NSRAO

V drugem tednu novembra smo v okviru del na gradbišču položili zaključni sloj asfalta, asfaltirana je bila kolesarska pot, poteka pa opremljanje ceste s talnimi oznakami. Izveden je pretežni del infrastrukturnih priključnih vodov odlagališča s priključnimi jaški na platoju. Na urejenem nasutju  smo pričeli z izvedbenimi deli ograje. Poteka montaža armature in jeklenega opaža za

Dela na Vrbinski cesti in pričetek del ograje odlagališča NSRAO Read More »

Predstavnik vzorčenja v okolici gradbišča NSRAO

Vzorčenje na nasipu in v okolici

Pri ARAO stalno spremljamo radiološko stanje na lokacijah projektov, saj je eden od naših glavnih ciljev in vodil varovanje ljudi in okolja. Tako smo v tem tednu na gradbišču odlagališča NSRAO izvedli že tretjo serijo vzorčenja za predobratovalni monitoring. Izčrpali smo vzorce za radiološke analize podzemne vode, ki jih izvajajo na Inštitutu “Jožef Stefan”. Vzorce

Vzorčenje na nasipu in v okolici Read More »

Odstranjevanje ionizacijskega javljalnika požara

Ionizacijski javljalniki požara iz nekdanjega proizvodnega prekmurskega giganta varno v skladišču RAO

Ionizacijski javljalniki požara iz nekdanjega prozivodnega prekmurskega giganta varno v skladišču RAO   Pri ARAO radioaktivne odpadke zbiramo, prevažamo, skladiščimo in obdelujemo. Po obdelavi radioaktivnih odpadkov in pakiranju imajo radioaktivni odpadki boljše lastnosti in tako omogočajo varnejše skladiščenje, hkrati pa navadno zavzemajo tudi manjšo prostornino v skladišču. Tako kljub novim sprejemom odpadkov v skladiščenje količina

Ionizacijski javljalniki požara iz nekdanjega proizvodnega prekmurskega giganta varno v skladišču RAO Read More »

Usposabljanje ekipe ARAO iz varstva pri delu

Usposabljanje iz varstva pri delu za ekipo ARAO, ki bo imela stik z gradbiščem

Pri ARAO nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih. Varnostna kultura je prepletena v vse segmente našega delovanja, varnost, okoljska in družbena sprejemljivost našega ravnanja pa vodilo našega dela. V tem tednu smo zato v sodelovanju z Inštitutom za varstvo pri delu izvedli usposabljanje za vse sodelavce, ki bodo

Usposabljanje iz varstva pri delu za ekipo ARAO, ki bo imela stik z gradbiščem Read More »

Scroll to Top
Skip to content