Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov

Centralno skladišče za radioaktivne odpadke ARAO upravlja od leta 1999. Skrbi za redno vzdrževanje in posodobitve objekta in vgrajenih sistemov, za varovanje, za monitoring radioaktivnosti okolice pa tudi za zagotovitev dokumentacije in dovoljenj za izvajanje dejavnosti, katere osnovni namen je dokazovati jedrsko in sevalno varnost skladišča.

Varnost skladiščenja se zagotavlja s številnimi tehničnimi sistemi. Skladišče je delno vkopano v zemljo in prekrito s plastjo zemlje, stene in tla so iz armiranega betona. Opremljeno je s prezračevalnim sistemom ter s sodobnim sistemom, ki zagotavlja požarno varnost. Objekt je tudi fizično in tehnično varovan.

ARAO je za Centralno skladišče za radioaktivne odpadke leta 2008 pridobil obratovalno dovoljenje. Pred tem smo morali zato, da je skladišče ustrezalo strogim pogojem, zgradbo in tehnične sisteme prenoviti in posodobiti ter pregledati, karakterizirati in prepakirati uskladiščene odpadke. Ta dela so potekala postopno, odkar je ARAO skladišče dobil v upravljanje. Skladišče obratuje varno, brez zabeleženih izrednih dogodkov ali nesreč.

Scroll to Top
Skip to content