Dela na gradbišču odlagališča NSRAO v aprilskem videu

Zadnje aktivnosti na gradbišču NSRAO smo ujeli v novem videu. Vljudno vabljeni k ogledu.

Infrastrukturna dela v okviru gradnje odlagališča NSRAO se počasi zaključujejo. Izvedena je rekonstrukcija Vrbinske ceste in zgrajeni so vsi infrastrukturni vodi (vodovod, elektrika, telekomunikacijsko omrežje). Pred glavnim vhodom na odlagališče smo pričeli urejati dostopno cesto in parkirišča. Zaključili smo s polaganjem modulov predvidenega ponikovalnega polja meteornih odpadnih vod. Postavljena je varnostna ograja, na mestu, kjer je predviden glavni vhod v odlagališče pa polagamo robnike. Ob gradbiščnem vhodu so postavljeni zabojniki, namenjeni nadzoru vstopa v območje gradbišča in izstopa iz njega. Nameščene so varnostne kamere.

Scroll to Top
Skip to content