Dela na Vrbinski cesti in pričetek del ograje 

 

V drugem tednu novembra smo v okviru del na gradbišču položili zaključni sloj asfalta, asfaltirana je bila kolesarska pot, poteka pa opremljanje ceste s talnimi oznakami. Izveden je pretežni del infrastrukturnih priključnih vodov odlagališča s priključnimi jaški na platoju.

Na urejenem nasutju  smo pričeli z izvedbenimi deli ograje. Poteka montaža armature in jeklenega opaža za betoniranje prvega segmenta pasovnega temelja ograje. Ograja je pomemben element varovanja odlagališča, zato z zadovoljstvom spremljamo napredovanje del.

Scroll to Top
Skip to content