Direktor, mag. Sandi Viršek o ciljih ARAO

Direktor ARAO, mag. Sandi Viršek se nam je priključil pred skoraj dvajsetimi leti, natančneje leta 2003. Sodeloval je pri pripravi varnostnih analiz za jedrske objekte z radioaktivnimi odpadki, bil odgovoren za tehnični del umeščanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Krškem ter skrbel za pripravo varnostnih poročil, v zadnjih letih pa vodi ARAO in neposredno tudi projekt odlagališča NSRAO. Deluje pri mednarodnih projektih, povezanih z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter kot ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). Letos je nastopil nov štiriletni mandat na čelu ARAO, v videu pa delil naše glavne cilje v naslednjem štiriletnem obdobju.

Direktor Mag. Sandi Viršek

Scroll to Top
Skip to content