Central radioactive waste storage facility

Javna služba na področju ravnanja z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki oziroma odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije obsega zagotavljanje storitev povzročiteljem in imetnikom tistih RAO, ki niso nastali pri proizvodnji energije. S tem se uresničuje nacionalni strateški cilj omogočati izvajanje sevalnih dejavnosti v industriji, medicini in raziskavah ter zagotoviti sevalno varnost tudi po končani uporabi virov sevanja.

Javna služba poleg zbiranja, obdelave in priprave ter skladiščenja RAO, obsega  tudi upravljanje in obratovanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju (CSRAO). Zasedenost  skladiščnega prostora v CSRAO znaša približno 80 %. Pri takšni zasedenosti je treba stalno izvajati ukrepe  zmanjševanja prostornine RAO, ki jo odpadki zavzemajo v skladišču. To  opravljamo z obdelavami in optimizacijami skladiščenih RAO. Učinek obdelav je pozitiven, saj  imajo po obdelavi RAO  boljše lastnosti in tako  omogočajo varnejše  skladiščenje, hkrati pa običajno zavzemajo tudi manjšo prostornino v skladišču. Tako kljub novim sprejemom odpadkov v skladiščenje, količina  skladiščenih RAO narašča počasneje, kot bi naraščala, če obdelav ne bi izvajali. Za RAO, katerih specifična aktivnost v času skladiščenja v CSRAO ne bo upadla pod raven opustitve ali ne bodo predani v recikliranje ali ponovno uporabo, se načrtuje, da bodo odloženi v odlagališče NSRAO v Vrbini pri Krškem, skupaj z NSRAO, katerih povzročitelj je NEK.

Skladišče ves čas obratujemo varno, brez izrednih dogodkov ali nesreč

Skrbimo za redno vzdrževanje in posodobitve objekta ter vgrajenih sistemov, za varovanje, za monitoring radioaktivnosti okolice pa tudi za zagotovitev dokumentacije in dovoljenj za izvajanje dejavnosti, katere osnovni namen je dokazovati jedrsko in sevalno varnost skladišča.

Varnost skladiščenja zagotavljamo s številnimi tehničnimi sistemi. Skladišče je delno vkopano v zemljo in prekrito s plastjo zemlje, stene in tla so iz armiranega betona. Opremljeno je s prezračevalnim sistemom, ki izboljšuje delovne pogoje zaposelenih, sistemom za razvlaževanje notranjega zraka, ki zmanjšuje možnost rjavenja kovinskih predmetov ter s požarnim sistemom, ki zagotavlja požarno varnost. Objekt je tudi fizično in tehnično varovan.

Scroll to Top
Skip to content