Infrastrukturna dela končana, začetek gradnje jedrskih objektov predvidoma poleti

 

Infrastrukturna dela na gradbišču odlagališča NSRAO so zaključena. Z deli smo pričeli avgusta lani, v okviru infrastrukturne ureditve pa smo izvedli sanacijo dovozne ceste do gradbišča odlagališča s pločniki, kolesarsko stezo s pripadajočimi priključki in javno razsvetljavo ter ureditev vodovoda, telekomunikacij in električne energije. Vzpostavili smo tudi fizično in tehnično varovanje jedrskega objekta.

Z najobsežnejšim in najzahtevnejšim delom projekta, gradnjo jedrskega dela pa bomo predvidoma začeli poleti. Gradnja bo obsegala izgradnjo tehnološkega in upravno-servisnega objekta, izdelavo odlagalnega silosa, hale nad silosom ter montažo portalnega dvigala.

Nadaljevali bomo tudi z monitoringom na lokaciji odlagališča ter pripravo postopkov, navodil in ostalih dokumentov, potrebnih za pričetek poskusnega obratovanja odlagališča.

Predvidene faze izgradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) so naslednje;

V letih 2024, 2025 in 2026 je predvidena gradnja upravno-servisnega objekta, izvedba podpornega zidu odlagalnega silosa (diafragma), izkop odlagalnega silosa in izvedba vseh betonskih del v okviru odlagalnega silosa, vključno s stopnišči. Predvideni so tudi temelji za začetek montaže hale odlagališča. Gradnja tehnološkega objekta bo potekala v letih 2025 in 2026.

Konec leta 2025 oz. v začetku leta 2026 predvidevamo pričetek gradnje hale nad silosom in dobavo ter montažo portalnega dvigala, v letu 2027 pa zaključek gradnje in začetek poskusnega obratovanja.

Scroll to Top
Skip to content