Ionizacijski javljalniki požara iz nekdanjega prozivodnega prekmurskega giganta varno v skladišču RAO

 

Pri ARAO radioaktivne odpadke zbiramo, prevažamo, skladiščimo in obdelujemo. Po obdelavi radioaktivnih odpadkov in pakiranju imajo radioaktivni odpadki boljše lastnosti in tako omogočajo varnejše skladiščenje, hkrati pa navadno zavzemajo tudi manjšo prostornino v skladišču. Tako kljub novim sprejemom odpadkov v skladiščenje količina skladiščenih odpadkov narašča počasneje, kot bi se povečevala, če obdelav ne bi bilo. Poslužujemo se tudi predaje virov sevanja v recikliranje ali ponovno uporabo, ko je to primerno.

Med radioaktivne odpadke sodijo tudi ionizacijski javljalniki požara, ki so zelo razširjene naprave za široko potrošnjo in vsebujejo vir sevanja Am-241. V preteklih dneh smo izvedli ustrezno ravnanje z ionizacijskimi javljalniki požara, vključno z demontažo, na lokaciji nekdanjega proizvodnega giganta iz Prekmurja, ki jih zdaj varno skladiščimo v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov (CSRAO) v Brinju. S tem smo prispevali k vzpostavitvi režima ustreznega nadzora in nadaljnjega varnega ravnanja z radioaktivnimi snovmi.

Scroll to Top
Skip to content