Udeleženci delavnice mladinskih delegatov Evropskih pooblaščencev za jedrsko varnost obiskali Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov

V preteklih dneh so udeleženci poletne delavnice mladinskih delegatov Evropskih pooblaščencev za jedrsko varnost (ETSON Junior Staff Program), ki jo je organiziral Institut “Jožef Stefan,” obiskali Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju, Dol pri Ljubljani.

Obiskovalcem smo predstavili naloge ARAO, s posebnim poudarkom na ravnanju z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki. Ponosni smo na stalno izvajanje ukrepov za zmanjševanje prostornine, ki jo radioaktivni odpadki zavzemajo v skladišču, kar vključuje predelave in odvoze v recikliranje. Zaradi teh ukrepov količina skladiščenih radioaktivnih odpadkov narašča počasneje, kot bi sicer, kljub novim sprejemom v skladiščenje. Tudi odvozi odpadkov v recikliranje v tujino prispevajo k nižjim letnim prirastom.

Med ogledom skladišča smo izmenjali mnenja in odgovorili na vprašanja obiskovalcev, kar je prispevalo k boljšemu razumevanju naših prizadevanj za varno in učinkovito ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

Foto: Janez Kokalj

Udeleženci delavnice mladinskih delegatov Evropskih pooblaščencev za jedrsko varnost obiskali CSRAO
Scroll to Top
Skip to content