Gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina, Krško

Vizualizacija odlagališča NSRAO, silosa in zabojnikov

Projekti ARAO

Odlagališče NSRAO, Vrbina, Krško
Centralno skladišče RAO, Brinje, Dol pri Ljubljani
Zaprto odlagališče rudarske jalovine Jazbec, Gorenja vas - Poljane

mag. Sandi Viršek, direktor ARAO

Video presentation of the ARAO activity

Scroll to Top
Skip to content