Nadaljevalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče

  • Na povabilo Vlade Republike Slovenije te dni poteka nadaljevalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče EPREV (angleško Emergency Preparedness REView), ki jo izvaja Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA).

    Misija je bila sicer opravljena novembra 2017 in na podlagi poročila o rezultatih dela misije je Vlada Republike Slovenije v aprilu 2018 sprejela Akcijski načrt za izvedbo priporočil in predlogov misije. Ob tem je Vlada naložila ministrstvom, organom v sestavi in vladnim službam, da svoje naloge izvedejo v določenih rokih.

    Pri ARAO smo vse naložene ukrepe izpolnili in jih na obisku ekipe misije IAEA, ki je potekal v torek, 4. oktobra, tudi predstavili.  

    Več informacij je na voljo na tej povezavi.

Scroll to Top
Skip to content