Gradbena dela na gradbišču odlagališča NSRAO v sredini februarja

 

Zaključen je temelj zunanje varnostne ograje,  dela pa že potekajo tudi na temelju, v katerega bomo vgradili tirnico glavnih vhodnih drsnih vrat. Hkrati potekajo dela na izvedenih armirano betonskih jaških varovanja ter polaganje in zasipavanje kabelske kanalizacije ter ozemljitvenega vodnika med jaški varovanja.

Ob gradbiščnem priključku izvajamo nasipavanje t.i. administrativnega platoja, kjer bodo gradbiščne pisarne za čas gradnje objektov odlagališča.

Scroll to Top
Skip to content