Image
Image

O nas

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država.
Naše poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki ima koristi od uporabe radioaktivnih snovi, poskrbimo za trajne rešitve in da bremen ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagamo na naslednje generacije.

ARAO ob upoštevanju domačega in tujega znanja zagotavlja sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje, je hkrati tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.

Prizadevamo si za družbeno sprejemljive rešitve in ravnanje. Sledimo uveljavljenim načelom ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki so naslednja:
  • nastajanje radioaktivnih odpadkov mora biti omejeno na najmanjšo mogočo mero;
  • radioaktivne odpadke se ločuje od drugih nevarnih odpadkov;
  • varnost shranjevanja in odlaganja odpadkov temelji na uporabi več zaporednih pregrad, ki preprečujejo širjenje ionizirajočega sevanja in odpadkov v okolje;
  • pri financiranju dejavnosti ravnanja z radioaktivnim odpadki se upošteva načelo »povzročitelj obremenitve plača«.
Prav tako spoštujemo načela zaščite pred ionizirajočim sevanjem, med katerimi naj posebej omenimo t. i. načelo ALARA (kratica izhaja iz angleščine: as low as reasonably achievable), ki pomeni, da se ob upoštevanju tehničnih, ekonomskih in socialnih dejavnikov uporabi vsa sredstva in načine, s katerimi se doseže, kolikor je mogoče in je še smiselno, nizke odmerke obsevanja. Upoštevamo standarde in priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

O nas

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja naloge in projekte, za katere jo pooblasti država. 
Naše poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki ima koristi od uporabe radioaktivnih snovi, poskrbimo za trajne rešitve in da bremen ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagamo na naslednje generacije. 

ARAO ob upoštevanju domačega in tujega znanja zagotavlja sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje, je hkrati tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.
Prizadevamo si za družbeno sprejemljive rešitve in ravnanje. Sledimo uveljavljenim načelom ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki so naslednja:
  • nastajanje radioaktivnih odpadkov mora biti omejeno na najmanjšo mogočo mero;
  • radioaktivne odpadke se ločuje od drugih nevarnih odpadkov;
  • varnost shranjevanja in odlaganja odpadkov temelji na uporabi več zaporednih pregrad, ki preprečujejo širjenje ionizirajočega sevanja in odpadkov v okolje;
  • pri financiranju dejavnosti ravnanja z radioaktivnim odpadki se upošteva načelo »povzročitelj obremenitve plača«.
Prav tako spoštujemo načela zaščite pred ionizirajočim sevanjem, med katerimi naj posebej omenimo t. i. načelo ALARA (kratica izhaja iz angleščine: as low as reasonably achievable), ki pomeni, da se ob upoštevanju tehničnih, ekonomskih in socialnih dejavnikov uporabi vsa sredstva in načine, s katerimi se doseže, kolikor je mogoče in je še smiselno, nizke odmerke obsevanja. Upoštevamo standarde in priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

Spletna stran za vašo boljšo spletno izkušnjo uporablja piškotke. Sprejmete piškotke?