Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.arao.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Agencije za radioaktivne odpadke, Ljubljana (v nadaljevanju: ARAO) in je informativne narave.  

Vstop v katerokoli področje spletnega mesta ARAO pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da na te strani ne vstopate.
Omejena odgovornost

ARAO ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.arao.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. ARAO se bo trudil za pravilnost informacij. ARAO lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

ARAO ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Na spletni strani ARAO obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z ARAO. ARAO ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.arao.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe.

Vse informacije, objavljene na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti), so predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami). Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden ARAO.

ARAO si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na tej spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje zasebnosti

ARAO bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.arao.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.