Ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki

Institucionalni radioaktivni odpadki so posledica koristne rabe jedrske energije in sevanja. Nastajajo pri različnih postopkih v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji. Ker so količine odpadkov majhne (okrog 2 m3 na leto), tem dejavnostim rečemo tudi mali povzročitelji. Imetniki radioaktivnih odpadkov morajo odpadke predati pooblaščenemu izvajalcu javne službe, ki razpolaga z ustrezno infrastrukturo, opremo in znanjem. Pooblaščeni izvajalec javne službe je ARAO, ki s strokovnim in odgovornim ravnanjem z radioaktivnimi odpadki nudi pomembno infrastrukturno podporo izvajanju družbeno koristnih dejavnosti.

Ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki kot ena od storitev obvezne državne gospodarske javne službe obsega:
  1. Zbiranje: prevzem in prevoz institucionalnih RAO, ki nastanejo na območju RS pri znanih imetnikih, v primerih najdbe vira, ko imetnik ali povzročitelj ni znan ali v primeru nesreče z RAO. 
  2. Obdelava in priprava: obdelava in priprava novo sprejetih RAO in že skladiščenih odpadkov v obliko, ki je primerna za skladiščenje, obdelava in priprava RAO zaradi zmanjševanja prostornine RAO in izboljšanja varnosti. Sem se uvršča priprava in oddaja RAO za pošiljanje vira v recikliranje v tujino ali za morebitno predajo vira sevanja v ponovno uporabo drugemu imetniku z dovoljenjem.
  3. Skladiščenje: hranjenje RAO v CSRAO, nadziranje stanja vsebine in embalaže ter vodenje podatkov o skladiščenem inventarju. Iskanje možnosti za recikliranje in ponovno uporabo virov sevanja. Če aktivnost skladiščenim RAO pade pod zakonsko določeno mejno vrednost za radioaktivne snovi, je mogoča opustitev nadzora nad njimi.
Poleg navedenega ARAO upravlja in obratuje Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (CSRAO), kjer skladišči institucionalne radioaktivne odpadke.
Ravnanje s prevzetimi radioaktivnimi odpadki se izvaja na način, ki zagotavlja izpolnjevanje standardov varstva zdravja ljudi in okolja.

Ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki

Institucionalni radioaktivni odpadki so posledica koristne rabe jedrske energije in sevanja. Nastajajo pri različnih postopkih v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji. Ker so količine odpadkov majhne (okrog 2 m3 na leto), tem dejavnostim rečemo tudi mali povzročitelji. Imetniki radioaktivnih odpadkov morajo odpadke predati pooblaščenemu izvajalcu javne službe, ki razpolaga z ustrezno infrastrukturo, opremo in znanjem. Pooblaščeni izvajalec javne službe je ARAO, ki s strokovnim in odgovornim ravnanjem z radioaktivnimi odpadki nudi pomembno infrastrukturno podporo izvajanju družbeno koristnih dejavnosti.
Ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki kot ena od storitev obvezne državne gospodarske javne službe obsega:
  1. Zbiranje: prevzem in prevoz institucionalnih RAO, ki nastanejo na območju RS pri znanih imetnikih, v primerih najdbe vira, ko imetnik ali povzročitelj ni znan ali v primeru nesreče z RAO. 
  2. Obdelava in priprava: obdelava in priprava novo sprejetih RAO in že skladiščenih odpadkov v obliko, ki je primerna za skladiščenje, obdelava in priprava RAO zaradi zmanjševanja prostornine RAO in izboljšanja varnosti. Sem se uvršča priprava in oddaja RAO za pošiljanje vira v recikliranje v tujino ali za morebitno predajo vira sevanja v ponovno uporabo drugemu imetniku z dovoljenjem.
  3. Skladiščenje: hranjenje RAO v CSRAO, nadziranje stanja vsebine in embalaže ter vodenje podatkov o skladiščenem inventarju. Iskanje možnosti za recikliranje in ponovno uporabo virov sevanja. Če aktivnost skladiščenim RAO pade pod zakonsko določeno mejno vrednost za radioaktivne snovi, je mogoča opustitev nadzora nad njimi.
Poleg navedenega ARAO upravlja in obratuje Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (CSRAO), kjer skladišči institucionalne radioaktivne odpadke.
Ravnanje s prevzetimi radioaktivnimi odpadki se izvaja na način, ki zagotavlja izpolnjevanje standardov varstva zdravja ljudi in okolja.