Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev

ARAO ima uvedeno preverjanje stopnje zadovoljstva uporabnikov storitev. Rezultati analize ankete kažejo, da opravljamo storitve javne službe kakovostno in profesionalno, saj so uporabniki zadovoljni, kar dokazuje visoka skupna povprečna ocena zadovoljstva. Pri tem je potrebno upoštevati, da je uporabnikov naših storitev malo, zato je tudi vzorec anketirancev majhen. Uporabnike nekoliko motijo cene storitev, medtem ko nam za ostala merila podeljujejo visoke ocene.

Zanima nas vaše mnenje!

Prizadevamo si, da bi s svojimi strankami vzpostavili partnerski odnos, ki bo temeljil na kakovostnih storitvah, znanju in profesionalnem odnosu. Pri delu želimo upoštevati tudi želje strank in tako še izboljšati našo storitev.

Kot našo stranko Vas vljudno vabimo, da ocenite naše delo in nam s tem pomagate, da ga še izboljšamo. Prosimo, da izpolnite vprašalnik in nam ga pošljete.

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo!

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev

Zaradi človeškega nagona strmenja k popolnosti je ARAO razvil metodo s katero preverja stopnjo zadovoljstva in kakovosti storitev ter je na takšen način motiviran k izboljšavam. Z merjenjem zadovoljstva uporabnikov storitev javne službe na področju institucionalnih radioaktivnih odpadkov smo pričeli leta 2011. Rezultati analize ankete kažejo, da opravljamo naloge javne službe kakovostno in profesionalno, saj so uporabniki zadovoljni, kar dokazuje visoka skupna povprečna ocena zadovoljstva. Pri vrednotenju je sicer potrebno upoštevati, da je uporabnikov naših storitev malo, zato je tudi vzorec anketirancev majhen. Uporabnike nekoliko moti cena storitev, medtem ko za ostala merila podeljujejo visoke ocene.

Zanima nas vaše mnenje!

Prizadevamo si, da bi s svojimi strankami vzpostavili partnerski odnos, ki bo temeljil na kakovostnih storitvah, znanju in profesionalnem odnosu. Pri delu želimo upoštevati tudi želje strank in tako še izboljšati našo storitev.

Kot našo stranko Vas vljudno vabimo, da ocenite naše delo in nam s tem pomagate, da ga še izboljšamo. Prosimo, da izpolnite vprašalnik in nam ga pošljete.

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo!
STALNO PRIZADEVANJE
Želja po novih znanjih, spoznanjih je globoko zakoreninjena v nas.
Smo tim sodelavcev, ki obvladujemo izzive in zato ponosni, da smo del te zgodbe.
ZANESLJIVOST IN VESTNOST
Naša glavna prednost je vesten, prijazen in usposobljen kader z visoko varnostno kulturo ter transparentno poslovanje. Spoštovanje dogovorjenih rokov je za nas pomembno. Naši naročniki se lahko vedno znova zanesejo na našo zanesljivost in vestnost.

»VERJAMEMO, DA SMO LAHKO Z VSAKIM NOVIM DNEM ŠE BOLJŠI«