Ponovno odpeljana pošiljka ionizacijskih javljalnikov požara na reciklažo

ARAO je v oktobru 2020 ponovno predal več kot tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara podjetju, ki se ukvarja z recikliranjem radioaktivnih snovi.

Podobno kot že nekajkrat v preteklih letih, je ARAO tudi v oktobru 2020 odpeljal pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara na reciklažo v Nemčijo (več informacij o napravah, postopkih recikliranja in preteklih pošiljkah najdete v novici, ki smo jo objavili v preteklosti). Pošiljka je vsebovala preko tisoč naprav kar pomeni, da je ARAO izvozil dobro polovico ionizacijskih javljalnikov, ki so bili v tem letu prevzeti od imetnikov. ARAO je sam izvedel organizacijo, pripravo in prevoz, kar je v zadnjih letih postala že utečena praksa. V letošnjem letu sta bila načrtovana dva tovrstna izvoza, vendar je bil zaradi poslabšanja razmer povezanih s koronavirusom izveden le prvi.

Zaradi širjenja koronavirusa po Evropi v času pošiljke, se je tokratni prevoz odvil ob upoštevanju ukrepov in priporočil v zvezi s zajezitvijo virusa. Na poti so bili opravljeni le najnujnejši postanki, uporabljena je bila ustrezna zaščitna oprema in zmanjšani nepotrebni stiki z ljudmi. Spremenjen je bil tudi sam potek poti tako, da smo se izognili območjem s slabo epidemiološko sliko. Izvedba prevoza je bila uspešna, sama pot je potekala brez zapletov.

Izvoz virov sevanja za ARAO ne pomeni le prihranka prostora v skladišču temveč tudi časa, porabljenega za razstavljanje naprav in posledično zmanjšanje izpostavljenosti delavcev. V širšem pomenu pa tovrstne aktivnosti prispevajo k zmanjšanju bremena odlaganja radioaktivnih odpadkov in podpirajo razvoj trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri, zato se bodo, če bo le mogoče, izvajale tudi v prihodnje.

This image for Image Layouts addon
Ionizacijski javljalniki požara so naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja, običajno je to Am-241. Vgrajeni so v sisteme aktivne požarne zaščite. Njihova uporaba v zadnjih dveh desetljetjih upada. Zamenjujejo jih z napravami, ki ne vsebujejo vira sevanja, npr. optični ali termični javljalnike požara.
This image for Image Layouts addon
Pošiljka pripravljena za odvoz
Natisni

Spletna stran za vašo boljšo spletno izkušnjo uporablja piškotke. Sprejmete piškotke?