Delovni obisk kolegov iz BIH

Na ARAO v tem tednu gostimo kolege iz Bosne in Hercegovine, iz Centra za varstvo pred sevanji in Agencije za sevalno in jedrsko varnost BIH. Usposabljamo jih na področju varnega obratovanja centralnega skladišča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov in prenašamo dobre prakse pri obratovanju skladišča ter ravnanju z radioaktivnimi odpadki.  

Kolegi se pri nas usposabljajo pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenja za obratovanje, izvedbi varnostnih analiz, pripravi programov in delovnih postopkov, določitvi obratovalnih pogojev in omejitev ter ureditvah varstva pred sevanji.

Na ARAO v tem tednu gostimo kolege iz Bosne in Hercegovine, iz Centra za varstvo pred sevanji in Agencije za sevalno in jedrsko varnost BIH. Usposabljamo jih na področju varnega obratovanja centralnega skladišča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov in prenašamo dobre prakse pri obratovanju skladišča ter ravnanju z radioaktivnimi odpadki.   Kolegi se pri nas usposabljajo pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenja za obratovanje, izvedbi varnostnih analiz, pripravi programov in delovnih postopkov, določitvi obratovalnih pogojev in omejitev ter ureditvah varstva pred sevanji. Delegacija iz BIH Predstavitev javne službe ARAO