Misija IRRS v Sloveniji

Misija IRRS v Sloveniji

Te dni na povabilo RS poteka mednarodna misija IRRS (ang: Integrated Regulatory Review Service) oz. neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji. Med pregledom, ki se bo zaključil v četrtek, 14. aprila 2022, bodo strokovnjaki, ki jih je izbrala Mednarodna agencija za atomsko energijo preverjali skladnost delovanja Uprave RS za jedrsko varnost in Uprave RS za varstvo pred sevanji s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Med slovenskimi člani ekipe, ki sodeluje na tem pregledu, je tudi predstavnik ARAO, Leon Kegel, ki skupaj s predstavniki URSJV sodeluje pri razpravi o organiziranosti in izvajanju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, izrabljenim gorivom in razgradnji jedrskih objektov. Del zakonodajnih zahtev se namreč nanaša na misijo ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo prav tako organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo in bo v Sloveniji maja letos. Cilj misije ARTEMIS je pregled nacionalnih programov ravnanja in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Član ekspertne skupine iz Švedske je z inšpektorjema za sevalno in jedrsko varnost te dni obiskal tudi Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. Inšpektorja sta ob prisotnosti člana IRRS misije opravila 4-urni pregled, strokovnjaki pa niso ugotovil nikakršnih pomanjkljivosti pri obratovanju skladišča, ravnanju z radioaktivnimi odpadki oz. pri transportu radioaktivnih snovi.

Več o misiji IRRS na povezavi.