Slovenija izpolnjuje obveznosti po Skupni konvenciji

Slovenija izpolnjuje obveznosti po Skupni konvenciji

Slovenija izpolnjuje obveznosti po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Na sedmem pregledovalnem sestanku po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki poteka od 27. junija do 8. julija 2022 na Dunaju, je v četrtek, 30. 6., slovenska delegacija podrobno predstavila stanje na tem področju v naši državi. Po predstavitvi poročila so člani slovenske delegacije odgovarjali na podrobna vprašanja delegatov drugih pogodbenic.

 

V okviru predstavitve poročila in razprave je bil pripravljen osnutek poročila o Sloveniji, kjer so države pogodbenice pohvalile aktivni pristop Slovenije k iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov ter uspešna stalna prizadevanja za izvedbo ukrepov izboljšanja varnosti z zagotavljanjem srednjeročnih in dolgoročnih rešitev pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

Več ... 

Sporočilo za javnost Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA)