Delegacija IAEA ARTEMIS, maj 2022
Delegacija IAEA ARTEMIS, maj 2022

Slovensko ravnanje z RAO vse bolj prepoznano v svetu

Mednarodna agencija za atomsko energijo (angleško IAEA - International Atomic Energy Agency) v sklopu svojega programa tehničnega sodelovanja pomoči (angleško Technical Cooperation Programme – TC) državam članicam v okviru številnih področij, ki so v njeni pristojnosti, pomaga tudi pri krepitvi sevalne in jedrske varnosti. Tehnična pomoč in sodelovanje se izvajata s tečaji, delavnicami, štipendijami, znanstvenimi obiski, strokovnimi misijami in nakupom opreme. ARAO že tri desetletja aktivno sodeluje pri številnih projektih na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, sprva kot uporabnik pomoči, v zadnjih letih pa vse bolj tudi kot prenašalec izkušenj in dobrih praks med države članice.

Slovensko ravnanje z radioaktivnimi odpadki je vse bolj prepoznano kot zgledno, predvsem kot primer države z majhnim jedrskim programom. Z inovativnimi rešitvami za ravnanje z radioaktivnimi odpadki je zgled drugim državam članicam, zato so naši strokovnjaki vabljeni v številne mednarodne strokovne projektne skupine. V zadnjem mesecu je npr. IAEA izdala dve publikaciji: The International Project on Complementary Safety Reports (2011–2014) in Management of Depleted Uranium Used as Shielding in Disused Radiation Devices. V obeh publikacijah tudi Slovenija prestavlja svoje rešitve. O uspešnosti slovenskega Nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom dokazuje tudi poročilo lanskoletne neodvisne mednarodne pregledovalne misije ARTEMIS (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation).

ARAO skupaj z drugimi deležniki iz Slovenije med drugim sodeluje v 2 regionalnih projektih:

  • RER9146 “Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects
  • RER9154 - Enhancing the Implementation of Integrated Programmes for the Safe Management of Radioactive Waste

in dveh mednarodnih  INT2020 - Enhancing Capacity Building to Promote Successful Decommissioning and Environmental Remediation Projects in INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources.

Poleg tega so predstavniki ARAO skupaj s predstavniki drugih držav članic pomagali oblikovati regionalne projekte za naslednje načrtovano obdobje.

V preteklosti smo aktivno sodelovali tudi pri nastanku dokumentov IAEA GS-G-3.4 The Management System for the Disposal of Radioactive Waste (2008), ki je bil  v lanskem letu integriran v IAEA GSG-16 Leadership, Management and Culture for Safety in Radioactive Waste Management (2022) in GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations (2009), ki velja še danes.

Predstavniki ARAO redno sodelujejo kot eksperti v več delovnih skupinah IAEA na področju skladiščenja, načrtovanja odlaganja, odlaganja RAO in IG ter razgradnje jedrskih objektov. Države članice se vse bolj zanimajo za znanstvene obiske pri nas in usmerjena usposabljanja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, obratovanje objektov in druga področja, ki jih na ARAO pokrivamo.