Infrastrukturna dela na gradbišču odlagališča NSRAO v začetku marca

 

V začetku marca na gradbišču odlagališča NSRAO končujemo s postavitvijo panelov zunanje varnostne ograje, v okviru teh del poteka le še postavljanje tirnic za vgradnjo drsnih vrat in zaključevanje detajlov.  Izvedli smo razširjen izkop gradbene jame predvidnega ponikovalnega polja, na nasipu pred bodočim glavnim vhodom pa poteka nasipavanje na končno višino. Izdelani so bili tudi temelji za postavitev gradbiščnih zabojnikov ob vhodu na gradbišče.

Scroll to Top
Skip to content