Stanje del na gradbišču NSRAO konec marca

Na gradbišču odlagališča NSRAO smo v drugi polovici marca zaključili s polaganjem modulov predvidenega ponikovalnega polja meteornih odpadnih vod. Na mestu, kjer je predviden glavni vhod v odlagališče in pripadajoče parkirišče polagamo robnike, ob gradbiščnem vhodu pa so že postavljeni tudi zabojniki, namenjeni nadzoru vstopa v območje gradbišča in izstopa iz njega. Nameščene so varnostne kamere. Pri izvajanju nadzora se nam skoraj vsakodnevno pridruži tudi črna vrana.

Scroll to Top
Skip to content