Kolesarska pot, zelenica in del infrastrukturnih elementov

Ekipa ARAO na terenu dnevno fizično spremlja napredek projekta na gradbišču odlagališča NSRAO. Veseli smo dejstva, da dela potekajo nemoteno in v skladu z načrti. Izdelan je vodomerni jašek in fini planum kolesarske poti ter osnovno humusiranje zelenice med cesto in kolesarsko potjo. Poteka tudi strojna inštalacija v črpališču, izvajajo se infrastrukturni elementi – telekomunikacijski in elektro jašek.

Scroll to Top
Skip to content