Končno poročilo misije ARTEMIS v Sloveniji

Spomnimo; v Ljubljani je na povabilo Republike Slovenije od 22. do 30. maja 2022 potekala 9-dnevna mednarodna pregledovalna misija ARTEMIS (ang. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE). Splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, sanaciji okolja in razgradnji objektov, na podlagi varnostnih standardov in tehničnih smernic MAAE, kot tudi uveljavljeno mednarodno dobro prakso.

Mednarodna agencija za atomsko energijo je te dni zaključila in objavila končno poročilo misije v Sloveniji, ki je dostopno na tej povezavi.

Člani misije ARTEMIS

Scroll to Top
Skip to content