Marčevska dela na gradbišču odlagališča NSRAO v novem, enominutnem videu

 

Infrastrukturna dela na gradbišču odlagališča NSRAO se počasi zaključujejo. V okviru infrastrukturne ureditve je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe Vrbinske ceste do gradbišča odlagališča, s pločniki, kolesarsko stezo s pripadajočimi priključki in javno razsvetljavo ter ureditev vodovoda, telekomunikacij in električne energije. Zaključujejo se tudi dela v okviru postavitve panelov zunanje varnostne ograje, tirnice za vgradnjo drsnih vrat so postavljene. V preteklih dneh smo izvedli razširjen izkop gradbene jame predvidnega ponikovalnega polja, na nasipu pred bodočim glavnim vhodom pa poteka nasipavanje na končno višino. Izdelani so bili tudi temelji za postavitev gradbiščnih zabojnikov ob vhodu na gradbišče. Vzpostavljamo fizično in tehnično varovanje jedrskega objekta.

Scroll to Top
Skip to content