Med odpadno surovino najden vir sevanja

Končana vzdrževalna dela na tlaku v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov Vzdrževalna dela na tlaku v skladišču, ki so potekala letos jeseni so uspešno zaključena. Dela so potekala skladno z načrtom, izvedena so korektno in v skladu s pravili stroke.

Radioaktivni vir, najden pri enemu izmed slovenskih zbiralcev odpadnih kovin, varno prepeljan in uskladiščen v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov. Konec lanskega leta je bil pri enem od slovenskih zbiralcev odpadnih kovin najden radioaktivni vir neznanega izvora. Najden je bil v pošiljki odpadnih kovin, ko je portalni monitor ob izhodu iz zbirnega centra zaznal povišano sevanje nad naravnim ozadjem. O dogodku sta bila obveščena Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji, ki je na kraju dogodka opravil tudi meritve radioaktivnosti. Po skrbnem pregledu tovora s strani pooblaščenega izvedenca je bil v tovoru najden zaprti vir sevanja. Hitrost doze sevanja kontaktno na viru je znašala 30 mSv/h. Na osnovi analize spektrov je bilo ugotovljeno, da gre za vir sevanja 152Eu. Glede na radionuklid in njegovo aktivnost se domneva, da gre za vir, katerega uporaba je bila v preteklosti ponekod precej razširjena pri posebni vrsti strelovodov. Pri njih naj bi radioaktivni vir z ionizacijo zraka v okolici strelovoda povečal območje učinkovitosti strelovoda. Pooblaščeni izvedenec je najdeni vir sevanja ustrezno zaščitil, označil, odložili na varno lokacijo ter kontaktiral ARAO, ki v okviru izvajanja javne službe ravnanja za radioaktivnimi odpadki, poskrbi za nadaljnje ravnanje z radioaktivnim virom. ARAO je v začetku novega leta, ob sodelovanju osebja zbirnega centra, poskrbel za prevzem vira sevanja od stranke, prevoz in varno uskladiščenje v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov. Ob prevzemu so bili prisotni tudi predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Tovrstni primeri najdenih virov sevanja so pri nas redki, odziv v teh primerih, pa koristno služi vzdrževanju pripravljenosti in preverjanju usposobljenosti, opremljenosti in delovanja ARAO. Celotni postopek priprave, prevzema, prevoza in uskladiščenja vira sevanja je potekal brez zapletov, sodelovanje vseh udeležencev je bilo odlično, za kar se jim ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo. Predhodno opravljena vaja za hitro manipulacijo (prestavitev) radioaktivnega vira iz začasne zaščite v zaščitni vsebnik s svinčeno zaščito, brez radioaktivnega vira, t. i suhi preizkus. Za manipulacijo radioaktivnega vira delavec uporablja ročni manipulator, ki omogoča varnejše delo – kajti večja razdalja med delavcem in radioaktivnim virom ter krajši čas izpostavljenosti sevanju pripomore, da je obsevanost delavca čim manjša. Med odstranjevanjem začasne zaščite radioaktivnega vira je delavec ves čas opravljal meritve sevanja in opozarjal na povišane nivoje sevanja. Zaščitni vsebnik z radioaktivnim virom, v odprtini v sredini. Vsebnik ima pokrov, ki se ga na spodnji del pritrdi z vijaki. Priprava zaščitnega vsebnika z radioaktivnim virom, na prevoz. Domnevamo, da je bil najden radioaktivni vir najverjetneje v rabi pri radioaktivnem strelovodu. Uporaba le teh je bila v drugi polovici prejšnjega stoletja precej razširjena. V Sloveniji so radioaktivni strelovodi običajno vsebovali vir sevanja Eu-152/154, redkeje Co-60, drugod po svetu tudi Ra-226, Am-241. Države so zaradi njihove dvomljive učinkovitosti in neznatnih prednosti prepovedale uporabo radioaktivnih strelovodov. Temu je sledila tudi Slovenija, ki je predpisala njihovo odstranitev in predajo izvajalcu javne službe ravnanja z radioaktivni odpadki do konca leta 2006.

Scroll to Top
Skip to content