Načini ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Radioaktivne odpadke lahko najprej za določen čas skladiščimo, nato pa jih trajno odložimo na odlagališču. Tako zagotovimo varovanje okolja in zdravja ljudi danes in v prihodnje. Konstrukcija odlagališča, pakiranje odpadkov v sode in odlagalne zabojnike ter način zapiranja odlagališča izolirajo radioaktivne snovi od okolja in ljudi po principu pregradnega varnostnega sistema (skica, str. 12). Po zaprtju odlagališča se izvaja dolgoročni nadzor.


Pot nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov od nastanka do končne odložitve

Obdelavo, pripravo in skladiščenje nizko- in sred-njeradioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v NEK, med obratovanjem elektrarne izvajajo pri njih. Prevzem, prevoz, obdelavo, pripravo in skladiščenje institucionalnih radioaktivnih odpadkov pa po pooblastilu kot obvezno gospodarsko službo opravlja ARAO. Tudi načrtovanje in gradnja odlagališča, njegovo obratovanje ter odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov so del javne službe ARAO.

Pot visokoradioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva od nastanka do končne odložitve

IG iz NEK se najprej skladišči v bazenu za izrabljeno gorivo, ki je skupaj z aktivnimi sistemi za hlajenje bazena nameščen v zgradbi za izrabljeno gorivo, nato je zanj predvideno pasivno suho skladiščenje na območju elektrarne.
NEK je z gradnjo suhega skladišča začel v začetku leta 2021. Obratovanje je predvideno od 2023 do 2103.
Trajanje skladiščenja je določeno ob upoštevanju hlajenja IG in optimalnega polnjenja vsebni-kov za odlaganje v dveh scenarijih:

  1. trajanje skladiščenja 60 let po zaprtju NEK do leta 2103 (optimalna rešitev);
  2. trajanje skladiščenja 32 let po zaprtju NEK do leta 2075 (alternativna rešitev).

Suho skladišče IG v NEK se bo uporabljalo za skladiščenje vseh VRAO in IG, nastalih v NEK do vzpostavitve globokega geološkega odlagališča.

Pot radioaktivnih odpadkov od nastanka do končne odložitve
Pot radioaktivnih odpadkov od nastanka do končne odložitve
Scroll to Top
Skip to content