O nas

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izvaja obvezno gospodarsko javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter druge naloge in projekte, za katere jo pooblasti država.
Naše poslanstvo  je vzpostavitev celostnega sistema ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji skladno z najvišjimi standardi, ki jih narekuje in razvija stroka. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki ima koristi od uporabe radioaktivnih snovi, poskrbimo za trajne rešitve in da bremen ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagamo na naslednje generacije.

ARAO ob upoštevanju domačega in tujega znanja zagotavlja sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki trajno varuje človekovo zdravje in okolje v mejah Slovenije in zunaj nje, je hkrati tehnološko sodoben v svetovnem merilu in ekonomsko učinkovit z nacionalnega vidika.

Prizadevamo si za celovite in družbeno sprejemljive rešitve. Sledimo uveljavljenim načelom ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki so naslednja:

  • nastajanje radioaktivnih odpadkov mora biti omejeno na najmanjšo mogočo mero;
  • radioaktivne odpadke se ločuje od drugih nevarnih odpadkov;
  • varnost shranjevanja in odlaganja odpadkov temelji na uporabi več zaporednih pregrad, ki preprečujejo širjenje ionizirajočega sevanja in radioaktivnih snovi v okolje;
  • pri financiranju dejavnosti ravnanja z radioaktivnim odpadki se upošteva načelo »povzročitelj obremenitve plača«.

Prav tako spoštujemo načela zaščite pred ionizirajočim sevanjem, med katerimi naj posebej omenimo t. i. načelo ALARA (kratica izhaja iz angleščine: as low as reasonably achievable), ki pomeni, da se ob upoštevanju tehničnih, ekonomskih in socialnih dejavnikov uporabi vsa sredstva in načine, s katerimi se doseže čim nižje odmerke obsevanja. Upoštevamo standarde in priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

Pišite nam

Scroll to Top
Skip to content