Obisk v Dolu pri Ljubljani, kjer obratujemo objekt Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov

 

Danes je ARAO ekipa obiskala občino Dol pri Ljubljani, kjer obratujemo Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov, v katerem skladiščimo institucionalne radioaktivne odpadke (to so radioaktivni odpadki iz industrije, medicine in raziskav). Ob srečanju z županom Željkom Savičem in direktorjem občinske uprave, Rokom Prevcem smo ovrednotili preteklo skupno sodelovanje in začrtali smernice za naprej. Obe strani sta ocenili, da je bilo sodelovanje doslej zgledno in prepričani smo, da bo tako tudi vnaprej.

Eden naših glavnih ciljev je, da prebivalce Dola pri Ljubljani s transparentno in jasno komunikacijo ozaveščamo o varnem in odgovornem ravnanju z radioaktivnimi odpadki v njihovem okolju, in da objekt obratujemo na način, ki zagotavlja izpolnjevanje vseh standardov varstva zdravja ljudi in okolja.

Na ARAO že več let organiziramo Dan odprtih vrat za lokalno skupnost, kjer predstavimo naše delovanje in ponovnega srečanja se izjemno veselimo.

Skladišče od leta 1999 obratujemo varno, brez izrednih dogodkov ali nesreč

Skrbimo za redno vzdrževanje in posodobitve objekta ter vgrajenih sistemov, za varovanje, za monitoring radioaktivnosti okolice pa tudi za zagotovitev dokumentacije in dovoljenj za izvajanje dejavnosti, katere osnovni namen je dokazovati jedrsko in sevalno varnost skladišča.

Varnost skladiščenja zagotavljamo s številnimi tehničnimi sistemi. Skladišče je delno vkopano v zemljo in prekrito s plastjo zemlje, stene in tla so iz armiranega betona. Opremljeno je s prezračevalnim sistemom, ki izboljšuje delovne pogoje zaposelenih, sistemom za razvlaževanje notranjega zraka, ki zmanjšuje možnost rjavenja kovinskih predmetov ter s požarnim sistemom, ki zagotavlja požarno varnost. Objekt je tudi fizično in tehnično varovan.

Scroll to Top
Skip to content