Oddaja radioaktivnih odpadkov

V Sloveniji je vlada z zakonom določila, da je ravnanje z radioaktivnimi odpadki obvezna državna gospodarska javna služba, izvajanje te dejavnosti pa naložila nam, ARAO – Agenciji za radioaktivne odpadke.

Odpadke je potrebno za prevzem ustrezno pripraviti. Če odpadki, niso pripravljeni skladno z zahtevami za prevoz in sprejem v skaladiščenje, običajno skupaj z imetnikom, poskrbimo da postanejo sprejemljivi.

Kako poteka oddaja radioaktivnih odpadkov si poglejte v sledečih rubrikah, za dodatna pojasnila pa nas pokličite od ponedeljka do petka, med 9. in 15. uro, ali nam pišite na elektronski naslov irao@arao.si. Na istih telefonski številki ali preko elektronske pošte se lahko z nami dogovorite za oddajo vaših radioaktivnih odpadkov.

POMOČ PRI ODDAJI ODPADKOV

Našim strankam svetujemo in pomagamo pri oddaji radioaktivnih odpadkov. Popolnoma se jim posvetimo in v najboljši meri prilagodimo. Skupaj ustvarjamo odprt partnerski odnos, kar nam odpira prosto pot za reševanje izzivov.

V kolikor nas kontaktirate preko zgoraj navedenega elektronskega naslova ali telefonske številke, sme ARAO podatke obdelovati na načine, ki so logično povezani s izvedbo javne storitve (npr. hramba v sistemu za pošiljanje elektronskih sporočil za namene morebitne nadaljnje komunikacije, hramba podatkov v arhivu ARAO ipd.).Več o tem kako obdelujemo osebne podatke lahko preberete tukaj.

OBRAZEC IN CENIK

Obrazec za naročilo oddaje radoaktivnih odpadkov izpolnite in ga pošljite po e-pošti.

ZAHTEVE ZA PREVZEM RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Radioaktivne odpadke je mogoče prevzeti v naslednjih embalažah:

 • zaščitni vsebnik za zaprte vire;
 • 210 litrski jekleni sod;
 • polietilenska prozorna vreča;
 • zaprte kovinske ali polietilenske posode različnih oblik in prostornin;
 • za odpadke posebnih oblik in velik kosovni material se je o embalaži potrebno predhodno dogovoriti.

Izbrana naj bo takšna embalaža, da je notranja vsebina ne more poškodovati (primer: ostri predmeti iz stekla, keramike, kovine lahko poškodujejo polietilensko vrečo ipd.).
Paketov s poškodovano embalažo se ne sprejeme v skladišče.
Sod lahko vsebuje največ 250 kg neobdelanih radioaktivnih odpadkov.
Za ostale vrste embalaže je potreben dogovor z nami.

Sprejemljiva notranja embalaža v paketu je:

 • polietilenska prozorna vreča;
 • polietilenska posoda različnih oblik in prostornin;
 • kovinska posoda različnih oblik in prostornin.

Za ostale vrste notranje embalaže je potreben dogovor z nami.

Odpadki morajo biti pred prevzemom ločeni po skupinah in podskupinah v pakete skladno s skupinami iz cenika storitev.

  VRSTE RADIOAKTVNIH ODPADKOV (skupina/podskupina): 

  I. TRDNI ODPADKI:

 • T1 – trdni, stisljivi, gorljivi;
 • T2 – trdni, stisljivi, negorljivi;
 • T3 – trdni, nestisljivi, gorljivi;
 • T4 – trdni, nestisljivi, negorljivi, odpadki posebnih oblik, veliki kosovni odpadki;

  II. ZAPRTI VIRI SEVANJA:

 • ZV0 – ionizacijski javljalniki požara;
 • ZV1A – zaprti viri sevanja z: A ≤ 3,7 MBq;
 • ZV1B  ̶  zaprti viri sevanja z: 3,7 MBq < A ≤ 3,7 GBq;
 • ZV2 – zaprti viri sevanja z: 3,7 GBq < A ≤ 37 GBq;
 • ZV3 – zaprti viri sevanja z: 37 GBq < A ≤ 370 GBq;
 • ZV4 – zaprti viri sevanja z: A > 370 GBq;

  III. DRUGI RADIOAKTIVNI ODPADKI: 

 • L – tekoči odpadki;
 • M – mešani odpadki (odpadki, ki poleg radioaktivne komponente vsebujejo še druge nevarne snovi).

V enem paketu so lahko le odpadki iz iste skupine. Kratkoživi in dolgoživi radioaktivni odpadki morajo biti v paketih ločeni.

V paketu z mešanimi radioaktivnimi odpadki ne sme biti odpadkov iz drugih skupin.

Paket ne sme vsebovati odpadkov, ki so nezdružljivi glede na kemijske lastnosti.

 • Vsi paketi morajo biti označeni s simbolom za radioaktivnost.
 • Če odpadek poleg radioaktivne komponente vsebuje tudi nevarne snovi, mora biti za nevarne lastnosti ustrezno označen po veljavni zakonodaji za nevarne snovi.
 • Hitrost doze na kontaktu paketa mora biti manjša od 2 mSv/h.
 • Površinska nevezana kontaminacija paketa ne sme biti zaznana.
 • Radioaktivni odpadki v paketih morajo biti v trdnem agregatnem stanju.
 • V skladišče ne sprejmamo radioaktivnih odpadkov v tekočem agregatnem stanju, zato jih je treba pred sprejemom v skladiščenje utrditi. Če imate tekoče radioaktivne odpadke je potreben predhoden dogovor z nami.
 • V skladišče ne sprejmamo radioaktivnih odpadkov v plinastem agregatnem stanju.
 • Embalažo je potrebno napolniti, kolikor je mogoče homogeno, da prenesejo večje obremenitve, ne da bi spremenili obliko.
 • Radioaktivni odpadki ne smejo vsebovati vnetljivih in eksplozivnih snovi.
 • Za gorljive radioaktivne odpadke je dovoljena vsebnost PVC ≤ 10 % prostornine odpadka.
 • Prostornina prostih tekočin v paketu z nepredelanimi trdnimi ali mešanimi radioaktivnimi odpadki ne sme biti večja od 1 % prostornine paketa.
 • Prostornina kelatov in drugih kompleksov v paketu z nepredelanimi trdnimi ali mešanimi radioaktivnimi odpadki ne sme biti večja od 1 % prostornine paketa.

POSTOPEK ODDAJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

 • Imetnik radioaktivnega odpadka stopi v kontakt z nami in izpolni obrazec »Naročilo za prevzem odpadkov« v nadaljevanju »Naročilo«. Obvezno izpolni splošne podatke »Naročila«. Pri izpolnjevanju podatkov o paketu odpadka, predvsem o radioloških lastnostih, mu lahko pomagamo in svetujemo. Vsem uporabnikom virov in radioaktivnih snovi svetujemo, da hranijo vso dokumentacijo o radioaktivnem viru ali snovi ter da sprotno evidentirajo vse dogodke, ki so pomembni za določanje lastnosti odpadkov. Izpolnjeno »Naročilo« nam imetnik pošlje preko e-pošte na irao@arao.si.

Z imetnikom se dogovorimo za termin prevzema radioaktivnega odpadka. V zahtevnejših primerih opravimo tudi predhodni ogled. 

Odpadku in paketu določimo lastnosti (prehodno in ob prevzemu) ter izpolnimo manjkajoče podatke na »Naročilu«.

 • Preverimo, če je paket z odpadkom, ki nam ga imetnik namerava oddati, pripravljen tako, da ustreza zahtevam za prevzem odpadka. Če ni ustrezno pripravljen, je treba odpadek ustrezno pripraviti.
 • Odpadek pripravimo za prevoz in tovorek naložimo v vozilo. Imetniku izdamo »Potrdilo o prevzemu odpadkov«. Imetnik, ki je radioaktivne odpadke oddal izvajalcu javne službe, mora o tem v sedmih dneh obvestiti Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost.
 • Po končanem prevozu paket odpadka shranimo v Centralno skladišče radioaktvnih odpadkov. Za opravljeno storitev, skladno s cenikom, imetniku izdamo račun. Po plačilu storitve imetniku v dokazilo pošljemo »Izjavo o prenosu odgovornosti nad prevzetimi odpadki«.
Scroll to Top
Skip to content