Ponovno odpeljana pošiljka ionizacijskih javljalnikov požara na reciklažo

ARAO je v oktobru 2020 ponovno predal več kot tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara podjetju, ki se ukvarja z recikliranjem radioaktivnih snovi.

ARAO je v oktobru 2020 ponovno predal več kot tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara podjetju, ki se ukvarja z recikliranjem radioaktivnih snovi. Podobno kot že nekajkrat v preteklih letih, je ARAO tudi v oktobru 2020 odpeljal pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara na reciklažo v Nemčijo (več informacij o napravah, postopkih recikliranja in preteklih pošiljkah najdete v novici, ki smo jo objavili v preteklosti). Pošiljka je vsebovala preko tisoč naprav kar pomeni, da je ARAO izvozil dobro polovico ionizacijskih javljalnikov, ki so bili v tem letu prevzeti od imetnikov. ARAO je sam izvedel organizacijo, pripravo in prevoz, kar je v zadnjih letih postala že utečena praksa. V letošnjem letu sta bila načrtovana dva tovrstna izvoza, vendar je bil zaradi poslabšanja razmer povezanih s koronavirusom izveden le prvi. Zaradi širjenja koronavirusa po Evropi v času pošiljke, se je tokratni prevoz odvil ob upoštevanju ukrepov in priporočil v zvezi s zajezitvijo virusa. Na poti so bili opravljeni le najnujnejši postanki, uporabljena je bila ustrezna zaščitna oprema in zmanjšani nepotrebni stiki z ljudmi. Spremenjen je bil tudi sam potek poti tako, da smo se izognili območjem s slabo epidemiološko sliko. Izvedba prevoza je bila uspešna, sama pot je potekala brez zapletov. Izvoz virov sevanja za ARAO ne pomeni le prihranka prostora v skladišču temveč tudi časa, porabljenega za razstavljanje naprav in posledično zmanjšanje izpostavljenosti delavcev. V širšem pomenu pa tovrstne aktivnosti prispevajo k zmanjšanju bremena odlaganja radioaktivnih odpadkov in podpirajo razvoj trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri, zato se bodo, če bo le mogoče, izvajale tudi v prihodnje. Ionizacijski javljalniki požara so naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja, običajno je to Am-241. Vgrajeni so v sisteme aktivne požarne zaščite. Njihova uporaba v zadnjih dveh desetljetjih upada. Zamenjujejo jih z napravami, ki ne vsebujejo vira sevanja, npr. optični ali termični javljalnike požara. Pošiljka pripravljena za odvoz

Scroll to Top
Skip to content