Ponovno odpeljana pošiljka ionizacijskih javljalnikov požara v reciklažo

Ponovno odpeljana pošiljka ionizacijskih javljalnikov požara v reciklažo V skladu s sodobnimi načeli ravnanja z odpadki, ki spodbujajo ponovno uporabo in reciklažo ter s tem kar v največji možni meri zmanjšanju količine nastalih odpadkov, je ARAO, junija 2019 iznesel več kot tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara. Podobno kot že jeseni 2018, smo tudi junija 2019 odpeljali pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara v recikliranje v Nemčijo. Organizacijo, pripravo in prevoz pošiljke smo opravili sami, z lastnim vozilom.

V skladu s sodobnimi načeli ravnanja z odpadki, ki spodbujajo ponovno uporabo in reciklažo ter s tem kar v največji možni meri zmanjšanju količine nastalih odpadkov, je ARAO, junija 2019 iznesel več kot tisoč kosov ionizacijskih javljalnikov požara. Podobno kot že jeseni 2018, smo tudi junija 2019 odpeljali pošiljko ionizacijskih javljalnikov požara v recikliranje v Nemčijo. Organizacijo, pripravo in prevoz pošiljke smo opravili sami, z lastnim vozilom. Pošiljka je vsebovala nekaj več kot tisoč kosov. Jeseni načrtujemo še en odvoz podobne količine, kar pomeni, da bomo v letu 2019 v reciklažo predali povprečno letno količino prevzetih ionizacijskih javljalnikov požara. Ionizacijski javljalniki požara so najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja, običajno 241Am. Zaradi sevanja alfa, ki ga oddaja 241Am se zrak v komori javljalnika ionizira in med elektrodama v javljalniku teče majhen električen tok. Če je v zraku prisoten dim, ta privlači sevanje alfa, ionizacija zraka se zmanjša, električno ravnotežje se poruši, kar sproži alarm. V Sloveniji se je v začetku sedemdesetih let začela vgradnja ionizacijskih javljalnikov požara v sisteme aktivne požarne zaščite. Zaradi dobrih tehničnih lastnosti so bili primerni za zelo široko področje uporabe, mogoče jih je bilo najti v industrijskih, storitvenih in celo javnih zgradbah, kot so bolnišnice in šole. Znatno število ionizacijskih dimnih javljalnikov požara se še vedno uporablja, vendar se v zadnjih 15 letih njihovo število zmanjšuje, saj jih vse bolj nadomeščajo javljalniki požara, ki ne vsebujejo radioaktivnega vira sevanja. ARAO od imetnikov prevzema ionizacijske javljalnike požara, ki se ne uporabljajo več. Tudi pri nas je uveljavljena praksa, da se jih razstavi in pri tem loči radioaktivne dele od neradioaktivnih. Radioaktivne dele se nadalje ustrezno pripravi in zapakira ter uskladišči v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov. Preostanek neradioaktivnih materialov (plastične, kovinske in elektronske komponente) se preda pooblaščenim zbiralcem odpadnega materiala. Predaja ionizacijskih javljalnikov požara v recikliranje je nova možnost in priložnost za zmanjševanje količine radioaktivnih odpadkov v Centralnem skladišču. Podjetij, ki se ukvarjajo z recikliranjem naprav, ki vsebujejo radioaktivne vire sevanja, je na svetu le nekaj. Še manj je takšnih, ki bi jih bila pripravljena uvažati iz tujih držav. Ponudnik takšnih storitev v Evropi je Isotope Technologies Dresden, ki je hčerinsko podjetje nemškega podjetja Gamma-Service Recycling. V recikliranje sprejemajo cele oziroma nepoškodovane ionizacijske javljalnike požara. To ARAO prihrani mnogo časa, pa tudi zaposleni so manj izpostavljeni ionizirajočemu sevanju, saj naprav ni treba razstavljali, pripravljati ipd. Največja prednost, ki jo lahko izpostavimo pa je, da vsa odpeljana vsebina ostane pri prejemniku, tj. v Nemčiji. Isotope Technologies Dresden ionizacijske javljalnike požara razstavi (loči radioaktivne dele od neradioaktivnih) in s pomočjo kemijskih postopkov izloči radioaktivno snov v obliko, ki je primerna za nadaljnjo uporabo. Zavedamo se, da predaja virov sevanja v recikliranje ni poceni. Pa vendarle verjamemo, da smo s tem korakom v Sloveniji zmanjšali breme odlaganja radioaktivnih odpadkov na prihodnje generacije in prispevali nekaj h krožnemu gospodarstvu in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri. + Podjetje Isotope Technologies Dresden + Razkladanje pošiljke z ionizacijskimi javljalniki požara + Predaja pošiljke z ionizacijskimi javljalniki požara + Pot v Nemčijo sta naša kolega izkoristila še za udeležbo na primerjalnih radioloških meritvah na testnem poligonu nekdanjega rudnika urana Wismut v bližini mesta Ronnenburg.

Scroll to Top
Skip to content