Poslanstvo in vizija

Poslanstvo, vizija in cilji ter varnostne politike

Poslanstvo

ARAO je nacionalna strokovna institucija, ki z zagotavljanjem dolgoro─Źnih, varnih in gospodarnih re┼íitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki nudi infrastrukturno in strokovno podporo uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij v Sloveniji.

Pripravlja vse potrebno za izgradnjo odlagali┼í─Źa nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, na─Źrtuje kon─Źno odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo med obratovanjem jedrske eklektrarne, in ki bodo nastali ob njeni razgradnji, ter odlaganje institucionalnih radioaktivnih odpadkov.

Prevzema, preva┼ża, predeluje in skladi┼í─Źi radioaktivne odpadke, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji.

Poobla┼í─Źena je za izvajanje dolgoro─Źnega nadzora in vzdr┼żevanja zaprtih odlagali┼í─Ź rudarske in hidrometalur┼íke jalovine, ki je nastala pri pridobivanju jedrskih mineralnih surovin na obmo─Źju nekdanjega rudnika urana na ┼Żirovskem Vrhu.┬á

Vizija

Dolgoro─Źno ┼żelimo zagotavljati celovit sistem ravnanja z vsemi radioaktivnimi odpadki v Republiki Sloveniji, skladen s standardi, ki zagotavljajo varovanje ljudi in okolja.

Smo nosilci dru┼żbene odgovornosti, da kot generacija, ki u┼żiva dobrobit uporabe jedrske energije in radioaktivnih snovi, poskrbimo za ustrezne re┼íitve in za to, da se bremena ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagajo na naslednje generacije.

Varnostna kultura bo ┼íe naprej prepletena v vse segmente na┼íega delovanja. Varnost in okoljska ter dru┼żbena sprejemljivost na┼íega ravnanja je vodilo na┼íega dela.

Dolgoro─Źni strate┼íki cilji

Na─Źrtujemo izgradnjo odlagali┼í─Źa za nizko-in srednjeradioaktivne odpadke, kamor bodo odlo┼żene doslej zbrane koli─Źine, pripravljena pa bo tudi re┼íitev za radioaktivne odpadke, ki bodo nastali v prihodnosti.

Medicinskim in raziskovalnim institucijam ter industriji, ki uporabljajo radioaktivne snovi in vire, a to ni njihova primarna dejavnost, bomo stalno nudili u─Źinkovit in prijazen servis pri predaji radioaktivnih odpadkov v centralno skladi┼í─Źe.

Za izrabljeno jedrsko gorivo in visoko radioaktivne odpadke ┼żelimo zasnovati koncept ravnanja, ki upo┼íteva strate┼íko vrednost inventarja in s katerim bomo ob upo┼ítevanju nacionalnih in mednarodnih okvirjev in kljub velikemu ─Źasovnemu razponu v vseh fazah ravnanja dosegali visoko raven varnosti.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Z vzpostavitvijo integriranega sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem vidimo prilo┼żnost za nenehno izbolj┼íevanje delovanja ARAO. Politika kakovosti in politika ravnanja z okoljem temeljita na osnovnih na─Źelih in vrednotah ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Zagotavljamo visoko raven varovanja ─Źlovekovega zdravja in okolja znotraj in zunaj nacionalnih meja, tako v sedanjosti kot v prihodnosti. Dejavnosti izvajamo tako, da bodo─Źe generacije ne bodo po nepotrebnem obremenjene.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh podro─Źjih.

Za izvajanje aktivnosti uporabljamo v mednarodnem merilu najbolj┼íe razpolo┼żljive tehnologije, do katerih dostopamo s povezovanjem s podobnimi strokovnimi institucijami v mednarodnem prostoru. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo okoljski odgovornosti.
Vodstvo ARAO stalno spremlja politiko ARAO, jo vrednoti in spreminja na osnovi dose┼żenih ciljev. Pri tem upo┼íteva vizijo razvoja dejavnosti ARAO in opredeljuje na─Źela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, vklju─Źujo─Ź zaveze za nenehno izbolj┼íevanje vseh sistemov. Zavedamo se, da brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih v ARAO ni uspe┼ínega izvajanja politike.

Glavna na─Źela politike so:

 • stalno spremljanje zakonodaje, potreb dele┼żnikov in prilagajanje na┼íih sposobnosti,
 • ustrezno komuniciranje in razpolo┼żljivost informacij za sodelavce,
 • zagotavljanje stalnega strokovnega usposabljanja sodelavcev,
 • spodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno odgovorno vodenje aktivnosti,
 • zagotavljanje ekonomsko upravi─Źenega nivoja kakovosti na vseh ravneh poslovanja,
 • stalno usklajevanje sistemov vodenja z veljavnimi zakonskimi in ostalimi zahtevami glede kakovosti, okolja in varnosti in ter z dobro poslovno prakso,
 • partnersko sodelovanje s klju─Źnimi dobavitelji, izvajalci storitev,
 • negovanje stikov s klju─Źnimi dele┼żniki in spremljanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno izbolj┼íevanje u─Źinkovitosti in uspe┼ínosti,
 • seznanjanje partnerjev z na┼ío politiko vodenja (podpis izjave, s katerim potrjujejo, da so bili seznanjeni z zahtevami ARAO in da jih bodo upo┼ítevali),
 • izbiranje izvajalcev, ki imajo certificiran sistem kakovosti in sistem ravnanja z okoljem, pri izvajalcih, ki nimajo certifikata za ta sistema, vodja aktivnosti skrbi za nadzor in usmerjanje pri njihovem delu,
 • zagotavljanje stalnega usposabljanja in informiranja oseb, ki delajo za ARAO, s ciljem izbolj┼íevanja zavedanja pomembnosti okolju prijaznega ravnanja,
 • vsi zaposleni se morajo zavedati svojih obveznosti s podro─Źja varnosti.

Vodstvo ARAO skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih.

Scroll to Top
Skip to content