Predstavitev projekta NSRAO v KS Spodnji Stari Grad

Na ARAO smo se odzvali prijaznemu povabilu krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad in v torek, 28. marca 2023 v popoldansko večernih urah predstavili projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Spodnji Stari Grad leži v neposrednji bližini načrtovanega odlagališča, zato je zanimanje za projekt med krajani veliko. Po enourni predstavitvi smo z veseljem sodelovali tudi v živahni in konstruktivni debati ter skušali odgovoriti na kar največ vprašanj prisotnih krajanov. 

 

foto: Uroš Dornik

Predstavitev projekta NSRAO v KS Spodnji Stari Grad
Slika s predstavitve projekta NSRAO v KS Spodnji Stari Grad
Scroll to Top
Skip to content