Pričela se je gradnja infrastrukturnih objektov odlagališča NSRAO

V torek, 11. julija smo izvedli uvedbo v delo z izbranimi izvajalci za gradnjo infrastrukturnih objektov odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini  (RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.), v ponedeljek, 24. julija pa tudi zakoličbo. Izjemno se veselimo napredka projekta, ki je za ARAO najobsežnejši in najpomembnejši in je hkrati tudi projekt državnega pomena.  

Scroll to Top
Skip to content