Pridruži se nam!

V prijeten kolektiv ARAO vabimo kandidata, ki bo zasedel delovno mesto

PODROČNI SVETOVALEC I v Službi za varstvo pred sevanji

(I017111)

 

Naloge:

 • različne naloge z delovnega področja službe varstva pred sevanji pri delu v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov in pri prevzemih radioaktivnih odpadkov na terenu,
 • radiološki nadzor zaprtega odlagališča rudarske jalovine Jazbec (Žirovski vrh),
 • pomoč pri pripravi analiz, projektov, poročil in drugih gradiv z delovnega področja varstva pred sevanji,
 • opravljanje meritev radioaktivnosti in monitoringa v delovnem in naravnem okolju ARAO in pri povzročiteljih institucionalnih odpadkov (industrija, medicina, raziskave)
 • skrb za merilno opremo,
 • vzdrževanje merilne opreme,
 • delo z viri sevanja. 

Izobrazba:
VII/1 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba naravoslovne ali tehnične smeri

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • znanje angleškega jezika
 • uporaba računalniških orodij oz. paketa MS Office

Posebni pogoji:

 • vozniški izpit B kategorije,
 • izpit iz radiološke zaščite *,
 • strokovni izpit iz varstva pri delu *,
 • izpit za prevoz nevarnih odpadkov *,
 • izpit za vožnjo viličarja (kandidat bo izpit opravil po potrebi).

* (kandidat bo tečaje opravil v okviru začetnega strokovnega usposabljanja)

Za delavca na tem delovnem mestu ne smejo obstajati varnostni zadržki (opravi se predhodni zdravniški pregled pred nastopom dela in varnostno preverjanje v skladu z zakonodajo v času poskusnega dela).

Delo poteka v Ljubljani in na terenu:

 • centralno skladišče radioaktivnih odpadkov, Brinje, Dol pri Ljubljani ter prevzemna mesta po Sloveniji
 • zaprto odlagališče rudarske jalovine Jazbec (Žirovski vrh) in
 • načrtovano odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini, Krško

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo ter stabilno delovno okolje z možnostjo napredovanja in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom.

Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) najkasneje do 15. sepembra 2022 pošljite na naslov ARAO, Ljubljana, Poslovna enota Ljubljana, Litostrojska cesta 58A, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte (gp.arao@arao.si), s pripisom »za kadrovsko službo – razpis SVS«.

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Scroll to Top
Skip to content