Razpis za prosto delovno mesto direktorja ARAO

Upravni odbor ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke, Litostrojska cesta 58a, 1000 Ljubljana na podlagi 13. in 14. ─Źlena Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO ÔÇô Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, ┼ít. 8/22) in sklepa upravnega odbora ARAO z dne 10. 3. 2022, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta

D I R E K T O R J A

ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo pridobljeno po ┼ítudijskem programu VII. stopnje (specializacija po visoko┼íolskem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke 2. bolonjska stopnja);
 • najmanj 8 let delovnih izku┼íenj, od tega 5 let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
 • znanje angle┼íkega jezika;
 • ni bil pravnomo─Źno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol┼żnosti, ter ni bila obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju ve─Ź kot ┼íest mesecev, zoper njega ni bila vlo┼żena pravnomo─Źna obto┼żnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol┼żnosti;
 • je dr┼żavljan Republike Slovenije.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj na┼ítetih pogojev prijavi prilo┼żiti Program dela ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke za mandatno obdobje 2022-2026.

Pisni prijavi je treba prilo┼żiti slede─Źa dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • overjeno kopijo diplome;
 • ┼żivljenjepis z navedbo delovnih izku┼íenj v obliki Europass; obrazec je dostopen na spletni strani┬áhttps://europa.eu/europass/sl/create-europass-cv, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izku┼íenj;
 • dokazila, s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v Europass ┼żivljenjepisu;
 • izjavo, da ni bil pravnomo─Źno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol┼żnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju ve─Ź kot ┼íest mesecev;
 • izjavo, da zoper njega ni vlo┼żena pravnomo─Źna obto┼żnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol┼żnosti;
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Agenciji za radioaktivne odpadke pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne sogla┼ía, bo moral sam predlo┼żiti ustrezna dokazila;
 • dokazilo o znanju angle┼íkega jezika (npr. potrdilo ali certifikat akreditirane izobra┼żevalne institucije, diplomo tujega angle┼íkega univerzitetnega programa, delo v mednarodnih in┼ítitucijah, ali kandidat kot dokaz o znanju angle┼íkega jezika izvede predstavitev Programa dela ARAO v angle┼íkem jeziku).

Direktorja javnega gospodarskega zavoda ARAO ÔÇô Agencija za radioaktivne odpadke bo imenovala Vlada Republike Slovenije.

Mandat direktorja traja 4 (┼ítiri) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sede┼żu ARAO ÔÇô Agencija za radioaktivne odpadke oziroma v drugih uradnih prostorih ARAO ÔÇô Agencija za radioaktivne odpadke.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z ozna─Źbo ┬╗za Upravni odbor ARAO┬ź in s pripisom ┬╗Razpis za direktorja ARAO┬ź na naslov ARAO ÔÇô Agencija za radioaktivne odpadke, Litostrojska cesta 58a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi. Zadnji dan za prijavo je 12. 4. 2022.

Morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko kandidati dobijo na Agenciji za radioaktivne odpadke, tel. št. 01 236 32 00 oziroma na elektronskem naslovu gp.arao@arao.si.

Izbranemu kandidatu bo izdana odlo─Źba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o ne izbiri.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo┼íki slovni─Źni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ┼żenske in mo┼íke.

 

 

Zgoraj navedene osebne podatke bo ARAO ÔÇô Agencija za radioaktivne odpadke, Vrbina 17, 8270 Kr┼íko obdelovala kot upravljavec osebnih podatkov izklju─Źno za namene predmetnega zaposlitvenega postopka (npr. evalvacije referenc posameznika in komuniciranje z njim o poteku zaposlitvenega postopka). V kolikor se ne boste izrecno strinjali z dalj┼íim obdobjem hrambe podatkov, bo agencija va┼íe podatke po zaklju─Źku postopka izbire izbrisala. Ve─Ź o tem kako v agenciji obdelujemo in ┼í─Źitimo va┼íe osebne podatke ter o va┼íih pravicah, si lahko preberete na povezavi┬áhttps://arao.si/iobvestilo-glede-obdelave-osebnih-podatkov/

Scroll to Top
Skip to content