Razpisujemo dve novi delovni mesti

Na ARAO razpisujemo dve novi delovni mesti. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom.

Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana.

Vljudno vabljeni k prijavi.

Področni svetovalec II – Sektor za načrtovanje in razvoj (m/ž)

I017112

Naloge:

 • opravljanje nalog z delovnega področja sektorja,
 • pomoč pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja,
 • sodelovanje na projektih in samostojno vodenje manj zahtevnih projektov/podprojektov,
 • vodenje upravnih zadev sektorja.

Izobrazba:

VII/1 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali organizacijske smeri

Zahtevana delovna doba: 4 leta

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • znanje angleškega jezika
 • uporaba računalniških orodij oz. paketa MS Office.

Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) pošljite najkasneje do petka, 3. marca 2023 preko e-pošte na naslov zaposlitve@arao.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom.

Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana.

Področni svetovalec I – Sektor za odlaganje radioaktivnih odpadkov

I017111

Naloge:

 • sodelovanje s projektanti in vodjo projekta odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • priprava analiz, projektov in poročil povezanih z odlagališčem nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije,
 • opravljanje nalog z delovnega področja sektorja, pomoč pri izvajanju manj zahtevnih nalog in projektov ter pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja,
 • sodelovanje pri razvoju odnosov z lokalnim okoljem.

Izobrazba:

VII/1 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba naravoslovne ali tehnične smeri.

Zahtevana delovna doba: 5 let

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • delovne izkušnje na področju prostorskega umeščanja in izgradnje okoljsko zahtevnih investicijskih objektov,
 • znanje angleščine,
 • obvladovanje ustreznih računalniških orodij.

Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) pošljite najkasneje do petka, 3. marca 2023 preko e-pošte (zaposlitve@arao.si).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nudimo zaposlitev je za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom.

Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana.

Obvestilo o ravnanju z osebnimi podatki

Zgoraj navedene osebne podatke bo ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Vrbina 17, 8270 Krško obdelovala kot upravljavec osebnih podatkov izključno za namene predmetnega zaposlitvenega postopka (npr. evalvacije referenc posameznika in komuniciranje z njim o poteku zaposlitvenega postopka). V kolikor se ne boste izrecno strinjali z daljšim obdobjem hrambe podatkov, bo agencija vaše podatke po zaključku postopka izbire izbrisala. Več o tem kako v agenciji obdelujemo in ščitimo vaše osebne podatke ter o vaših pravicah, si lahko preberete s klikom na ikono ali na naslov tega obvestila.

Prikaz dela na ARAO
Prikaz dela na ARAO
Scroll to Top
Skip to content