Slovenska vojska v CSRAO

Pripadniki Slovenske vojske, specialisti iz čete za jedrsko-radiološko-kemično in biološko obrambo iz vojašnice Kranj, so v sklopu obnovitve specialističnih znanj obiskali in si ogledali naše Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani.

Več kot 30 pripadnikov se je na dobro uro dolgem vodenem ogledu skladišča in predstavitvi javne službe seznanilo z vsemi našimi aktivnostmi, torej s prevzemanjem, zbiranjem, prevažanjem, predelavo in skladiščenjem institucionalnih radioaktivnih odpadkov (odpadkov, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije).

Izjemno veseli smo, da so naši vojaki res izkazali veliko zanimanje za delovanje skladišča in naših dejavnosti, mi pa smo z navdušenjem spremljali njihovo predstavitev ob koncu obiska. Glavne naloge, ki jih opravljajo v okviru 72. brigade so ugotavljanje vrste in stopnje kontaminiranosti, zajemanje vzorcev za analizo, zavarovanje kontaminiranega področja, opravljanje vseh postopkov dekontaminacije in izvajanje ukrepov za zaščito in odpravljanje posledic napada z JRKB orožjem.

Edinstven je bil tudi ogled lahkega izvidniškega vozila Kobra 4×4, ki ga bi pri SV aktivirali ob odkrivanju in prepoznavanju radioloških, kemičnih in bioloških kontaminantov. Vozilo vsebuje sistem za vzorčenje (zemlje, vode, …) in sistem za označevanje kontaminiranega zemljišča. Kobra je amfibijsko vozilo, ki je zmožno premagovati vodne ovire, ne glede na njihovo globino.

Izmenjava tovrstnih znanj in izkušenj je na našem specializiranem področju neprecenljiva, zato se takšnih obiskov nadejamo tudi v prihodnje.

Pripadniki Slovenske vojske, specialisti iz čete za jedrsko-radiološko-kemično in biološko obrambo iz vojašnice Kranj, so v sklopu obnovitve specialističnih znanj obiskali in si ogledali naše Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. Več kot 30 pripadnikov se je na dobro uro dolgem vodenem ogledu skladišča in predstavitvi javne službe seznanilo z vsemi našimi aktivnostmi, torej s prevzemanjem, zbiranjem, prevažanjem, predelavo in skladiščenjem institucionalnih radioaktivnih odpadkov (odpadkov, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije). Izjemno veseli smo, da so naši vojaki res izkazali veliko zanimanje za delovanje skladišča in naših dejavnosti, mi pa smo z navdušenjem spremljali njihovo predstavitev ob koncu obiska. Glavne naloge, ki jih opravljajo v okviru 72. brigade so ugotavljanje vrste in stopnje kontaminiranosti, zajemanje vzorcev za analizo, zavarovanje kontaminiranega področja, opravljanje vseh postopkov dekontaminacije in izvajanje ukrepov za zaščito in odpravljanje posledic napada z JRKB orožjem. Edinstven je bil tudi ogled lahkega izvidniškega vozila Kobra 4×4, ki ga bi pri SV aktivirali ob odkrivanju in prepoznavanju radioloških, kemičnih in bioloških kontaminantov. Vozilo vsebuje sistem za vzorčenje (zemlje, vode ,…) in sistem za označevanje kontaminiranega zemljišča. Kobra je amfibijsko vozilo, ki je zmožno premagovati vodne ovire, ne glede na njihovo globino. Izmenjava tovrstnih znanj in izkušenj je na našem specializiranem področju neprecenljiva, zato se takšnih obiskov nadejamo tudi v prihodnje.

Pripadniki Slovenske vojske na obisku v skladišču RAO v Brinju pri Ljubljani
Scroll to Top
Skip to content