Srednješolci na obisku

V tem tednu smo se razveselili obiska dijakov, ki v Murski Soboti obiskujejo Ekonomsko srednjo šolo, smer logistični tehnik, kjer obravnavajo vsebine, povezane s skladiščno dejavnostjo in nevarnimi odpadki. 

V tem tednu smo se razveselili obiska dijakov, ki v Murski Soboti obiskujejo Ekonomsko srednjo šolo, smer logistični tehnik, kjer obravnavajo vsebine, povezane s skladiščno dejavnostjo in nevarnimi odpadki. V ARAO si dejavnosti, ki jih načrtujemo in izvajamo, želimo približati vsem zainteresiranim javnostim, saj se zavedamo, da le s splošnim vključevanjem lahko sledimo naši viziji. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki uživa dobrobit uporabe jedrske energije in radioaktivnih snovi, poskrbimo za ustrezne rešitve in za to, da se bremena ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagajo na naslednje generacije. Zato smo še toliko bolj veseli, kadar nas obiščejo mladi, ki jih tovrstna tematika zanima.  V tem tednu smo se razveselili obiska dijakov, ki v Murski Soboti obiskujejo Ekonomsko srednjo šolo, smer logistični tehnik, kjer obravnavajo vsebine, povezane s skladiščno dejavnostjo in nevarnimi odpadki.   Predstavili smo jim naše skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (CSRAO) v Brinju, pobližje pa so si lahko ogledali tudi posebej prilagojeno vozilo, s katerim na varen način odvažamo radioaktivne odpadke iz različnih institucij v skladišče. Taki obiski so pri nas na ARAO vedno dobrodošli, saj je eno naših glavnih vodil s svojim znanjem in delovanjem vplivati na visoko kakovost življenja naslednjih generacij. Obisk srednješolcev iz Murske Sobote.

Scroll to Top
Skip to content