Strokovna podpora zainteresiranim stranem

Dr┼żavnim in┼ítitucijam, ki delujejo na podro─Źju uporabe jedrske energije in virov sevanja, zagotavljamo potrebne podatke, poro─Źamo in nudimo strokovno podporo za strate┼íke odlo─Źitve in na─Źrtovanje dolgoro─Źnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Skrbimo tudi za vzdr┼żevanje in izpopolnjevanje znanja ter razvoj kadrov na podro─Źju ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

ARAO med drugim pripravlja:

Program razgradnje NEK in Program odlaganja RAO in IG iz NEK

Meddr┼żavna pogodba dolo─Źa, da imenovane strokovne organizacije iz Republike Slovenije in Republike Hrva┼íke, najmanj vsakih 5 let, pripravijo Program razgradnje NEK in Program odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.

Skladno z dolo─Źbo meddr┼żavne pogodbe je bila v letu 2004 izdelana in leta 2005 na 7. seji meddr┼żavne komisije za spremljanje izvajanja meddr┼żavne pogodbe potrjena prva revizija┬áPrograma razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG (DP Rev.1). Z DP Rev.1, ki je bil izdelan kot samostojen dokument, ki je zdru┼żil oba programa, sta se seznanila Vlada Republike Slovenije s sklepom ┼ít. 311-01/2001-21 in Parlament Republike Hrva┼íke (Narodne novine, ┼ít. 175/04), ki je dal predhodno soglasje k sprejetju. Program razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG iz 2004 je do sprejetja nove revizije ┼íe vedno veljavni dokument.

Na podlagi prve revizije Program razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG, ki je dolo─Źil vi┼íino prispevka za razgradnjo NEK ter odlaganje RAO in IG, od aprila 2005 ELES GEN, d. o. o. (od julija 2006 pa┬áGEN energija, d. o. o.), vpla─Źuje┬áv Sklad ┬áza financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK┬áprispevek v vi┼íini 0,003 EUR/kWh elektri─Źne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji.

Z sprejetjem┬áUredbe o na─Źinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro┼íenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr┼íko (“Narodne novine”, br. 50/06 i 77/06), ki je veljala do 30. 12. 2008 in┬áUredbe o iznosu, roku i na─Źinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro┼íenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr┼íko┬á(“Narodne novine”, br. 155/08┬á– ki velja od 30.12. 2008)┬áje bila dolo─Źena obveznost hrva┼íkega lastnika NEK, Hrvatske elektroprivrede d.d. (HEP), da redno v Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro┼íenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr┼íko (Fond NEK) vpla─Źuje sredstva v vi┼íini 14,25 milijonov EUR na leto, v protivrednostih glede na te─Źaj hrva┼íke kune po povpre─Źnem te─Źaju Hrva┼íke narodne banke na dan pla─Źila.

Oba prispevka v ustrezna sklada v Sloveniji in na Hrvaškem se od njunega sprejetja nista spreminjala.

Priprava druge revizije Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IG iz NEK se je za─Źela po 8. seji meddr┼żavne komisije leta 2008, ki je mandat za pripravo dokumenta podelila strokovnima organizacijama ARAO iz Slovenije in Agenciji za posebni odpad (APO) iz Hrva┼íke. Dokument je bil izdelan v prvi razli─Źici v mesecu juniju 2010 in nato v drugi razli─Źici v mesecu februarju 2011. Teh dokumentov meddr┼żavna komisija ni obravnavala niti ju ni potrdila.

Meddr┼żavna komisija se je ponovno sestala julija 2015 in se seznanila s statusom izdelave druge revizije Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IG iz NEK. Na tej seji je meddr┼żavna komisija odlo─Źila, da se ustavijo vse dejavnosti za pripravo tega dokumenta, da pa se takoj pri─Źne z dejavnostmi za izdelavo tretje revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja NSRAO in IG iz NEK. Meddr┼żavna komisija je zadol┼żila strokovne organizacije iz 10. ─Źlena meddr┼żavne pogodbe, da skupaj z Nuklearno elektrarno Kr┼íko pripravijo predlog projektne naloge za izdelavo revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Prav tako se zadol┼żijo strokovne organizacije iz 10. ─Źlena meddr┼żavne pogodbe, da skupaj z NEK pripravijo predlog projektne naloge za izdelavo revizije Programa razgradnje NEK. Na podlagi sklepa meddr┼żavne komisije sta pogodbenici vsaka svoji strokovni organizaciji (ARAO iz Republike Slovenije in Fond NEK) pooblastila za pripravo obeh programov v skladu z meddr┼żavno pogodbo.

Meddr┼żavna komisija je na svoji 11. seji novembra 2017 ugotovila da sta strokovni organizaciji ARAO iz Slovenije in Fond NEK iz Hrva┼íke v sodelovanju z NEK d.o.o. pripravili novi usklajeni projektni nalogi na tehni─Źni ravni za razgradnjo NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Meddr┼żavna komisija je sprejela obe projektni nalogi in nalo┼żila ARAO in Fond NEK, da v sodelovanju z NEK izdelata tretjo revizijo Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Hkrati pa je meddr┼żavna komisija nalo┼żila NEK, da v sodelovanju z ARAO in Fond NEK izdela tretjo revizijo Programa razgradnje NEK.

Na svoji 12. seji januarja 2019 se je meddr┼żavna komisija seznanila z napredkom pri izdelavi tretje revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK ter zadol┼żila strokovne organizacije za pripravo obeh programov, za dodatno optimiziranje stro┼íkov ter zaklju─Źek tretje revizije.

Meddr┼żavna komisija se je nato s tretjo revizijo obeh programov in njenim povzetkom seznanila na svoji 13. seji septembra 2019 in odlo─Źila, da se oba programa posreduje v nadaljnje postopke sprejemanja v RS in RH. S povzetkom tretje revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK se je Vlada Republike Slovenije seznanila na seji decembra 2019 ter januarja 2020 ┼íe Vlada Republike Hrva┼íke. Hrva┼íki sabor se je z dokumenti tretje revizije seznanil februarja 2020. Skladno z dolo─Źili meddr┼żavne pogodbe BHRNEK je meddr┼żavna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe, na svoji 14. seji julija 2020, potrdila┬átretjo revizijo Programa razgradnje NEK┬áin┬áPrograma odlaganja RAO in IG iz NEK.

Na podlagi tretje revizije Programa razgradnje NEK in tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK je Vlada RS ugotovila, da trenutna vpla─Źila v Sklad NEK ne bodo zadostovala za pokrivanje stro┼íkov vseh dejavnosti, ki jih predvidevata oba programa, zato je dne 16. 7. 2020 s sklepom ┼ít. 360-51/2020/5, dru┼żbi GEN energija, d. o. o., nalo┼żila, da s 1. 8. 2020 pri─Źne vpla─Źevati v Sklad NEK znesek v vi┼íini 4,8 EUR za vsako prevzeto MWh elektri─Źne energije proizvedene v Nuklearni elektrarni Kr┼íko (iz prej┼ínje vrednosti 3 EUR/MWh na 4,8 EUR/MWh).

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije ┼ít. 306-106/2021/5 iz januarja 2022, GEN energija, d.o.o., s 1. 1. 2022 vpla─Źuje v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Kr┼íko in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Kr┼íko znesek v vi┼íini 12,0 EUR/MWh.

Meddr┼żavna komisija je na 16. seji aprila 2022 potrdila usklajeni projektni nalogi za ─Źetrto revizijo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK in nalo┼żila ARAO in Fond NEK, da v sodelovanju z NEK do aprila 2024 pripravita ─Źetrto revizijo Programa odlaganja RAO in IG iz NEK in nalo┼żila NEK, da v sodelovanju z ARAO in Fond NEK do aprila 2024 pripravi ─Źetrto revizijo Programa razgradnje NEK.

Scroll to Top
Skip to content