Usposabljanje iz varstva pri delu za ekipo ARAO, ki bo imela stik z gradbiščem

Pri ARAO nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih. Varnostna kultura je prepletena v vse segmente našega delovanja, varnost, okoljska in družbena sprejemljivost našega ravnanja pa vodilo našega dela. V tem tednu smo zato v sodelovanju z Inštitutom za varstvo pri delu izvedli usposabljanje za vse sodelavce, ki bodo sodelovali pri gradnji odlagališča NSRAO in imeli stik z gradbiščem. Usposabljanje je bilo razdeljeno na teoretični del, kjer so kolegi spoznali ključne zakonitosti varnosti pri delu na gradbišču ter primere pravilnih in slabih praks. S strokovnjakom s tega področja in predavateljem so skupaj opravili še ogled gradbišča NSRAO, ki je vzoren primer varstva pri delu.

Teoretični del usposabljanja iz varstva pri delu
Scroll to Top
Skip to content