Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Na ARAO zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Skrbimo za ustrezno spremljanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, posebno pozornost pa namenjamo tudi usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Naše zaposlene teoretično in praktično usposobimo za pravilen odziv ob morebitnem požaru ali drugi nesreči, jih seznanjamo z najnovejšimi dognanji  ter preverjamo njihovo znanje, veščine in poznavanje predpisov. 

Na ARAO zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Skrbimo za ustrezno spremljanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, posebno pozornost pa namenjamo tudi usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Naše zaposlene teoretično in praktično usposobimo za pravilen odziv ob morebitnem požaru ali drugi nesreči, jih seznanjamo z najnovejšimi dognanji  ter preverjamo njihovo znanje, veščine in poznavanje predpisov.

Scroll to Top
Skip to content