Virtualna delavnica o prednostih večnacionalnih rešitev ravnanja z RAO

ERDO: Združenje za večnacionalne rešitve na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki je pred dnevi organiziralo virtualno delavnico o tem, kako izkoristiti prednosti večnacionalnih rešitev pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki, kakšni izzivi so pred nami na tem področju in tudi o preteklem delu ERDO.

Na delavnici so strokovnjaki z različnih držav in predstavniki Mednarodne agencije za atomsko energijo predstavili uspešne mednarodne projekte, možnosti skupnih rešitev, prednosti večnacionalnega načrtovanja ter glavne programske cilje in aktivnosti združenja ERDO. Še posebej ponosni smo, da je v okviru panela Logika dvotirnega pristopa primere dobre prakse iz Slovenije predstavil tudi Leon Kegel, Vodja sektorja za načrtovanje in razvoj pri ARAO.

Virtualne delavnice se je udeležilo več kot 60 strokovnjakov iz več evropskih držav, pa tudi z Japonske in Jordanije. V okviru delavnice je potekala zelo uspešna razprava, hkrati pa so strokovnjaki s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki močno podprli idejo in prizadevanja za mednacionalno reševanje, kar so pokazali tudi rezultati ankete ob koncu delavnice.

 

O združenju ERDO: Združenje ERDO je bilo ustanovljeno 7. januarja 2021 za razvoj večnacionalnih rešitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Pred ustanovitvijo združenja so zainteresirane organizacije delovale v okviru delovne skupine ERDO, ki je vključevala 8 evropskih držav z majhnimi količinami radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.  Cilj ERDO je sodelovati pri reševanju izzivov varnega ravnanja z dolgoživimi radioaktivnimi odpadki v državah članicah in opraviti potrebno osnovno delo, ki bo omogočilo vzpostavitev ene ali več operativnih, skupnih večnacionalnih rešitev za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (skupno odlagališče). 

https://www.erdo.org/meetings/

Webinar ERDO združenja

Rezultat ankete na vprašanje ali bi izgradnja in obratovanje enega ali več nacionalnih odlagališč prispevalo k varnosti in varovanju v Evropi in svetu.

Pritrdilno je odgovorila velika večina od 38 sodelujočih v anketi.  

Scroll to Top
Skip to content