Vzorčenje na nasipu in v okolici

Pri ARAO stalno spremljamo radiološko stanje na lokacijah projektov, saj je eden od naših glavnih ciljev in vodil varovanje ljudi in okolja. Tako smo v tem tednu na gradbišču odlagališča NSRAO izvedli že tretjo serijo vzorčenja za predobratovalni monitoring. Izčrpali smo vzorce za radiološke analize podzemne vode, ki jih izvajajo na Inštitutu “Jožef Stefan”. Vzorce podzemnih vod smo odvzeli v desetih vrtinah na odlagališču NSRAO in v bližnji okolici.

Scroll to Top
Skip to content